Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer is een dienstverlening op contractbasis.

Budgetbeheer is opgezet voor mensen die financieel lastig op eigen benen kunnen staan en/of het overzicht over de eigen financiën beginnen te verliezen. Ook mensen die de eigen financiën nog wel kunnen beheren, maar dit eigenlijk niet meer willen, kunnen bij Beaufin terecht. Bij budgetbeheer worden afspraken gemaakt tussen de cliënt en Beaufin. Het is een vrijwillige overeenkomst, waarin opgenomen wat Beaufin doet en niet doet.


Waarom budgetbeheer?

Budgetbeheer kan schulden voorkomen en kan cliënt of hulpverleners administratief ontlasten. Het kan problemen als uithuiszetting, het ontstaan van incassokosten of het verliezen van financieel overzicht verhinderen. Ook kan het helpen om een gemeentelijke schulddienstverleningstraject goed te doorlopen.


Voor wie?

Voor cliënten die moeite hebben met het overzicht over de eigen financiën en hierbij graag ondersteuning krijgen. Inkomensbeheer kan ook een oplossing zijn voor cliënten die verwachten dat ze in de toekomst niet meer in staat zijn om zelf de financiën te beheren.


Wanneer?

Budgetbeheer wordt afgesproken om problemen te voorkomen of om cliënt direct te kunnen ondersteunen wanneer bewindvoering nog niet is uitgesproken.


Hoe lang?

De periode is variabel en de cliënt kan zelf bepalen wanneer gestopt moet worden. Wel sluit Beaufin een overeenkomst die minimaal 1 jaar loopt. Stoppen moet een maand van tevoren worden aangekondigd.

werkzaamheden-3 tarieven-3