Licht verstandelijke beperking en financiën

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan het lastig zijn om goed met geld om te gaan. Binnen Beaufin is de groep cliënten met een licht verstandelijke beperking aanzienlijk. In communicatie vraagt dit een specifieke werkwijze die ons goed ligt. Er gaat echter vaak een heel traject aan vooraf alvorens LVB-ers een bewindvoerder nodig hebben. Kennisplein Gehandicaptenzorg biedt ruime informatie en verschillende tools en tips over het onderwerp financiën en LVB. Ook voor hun begeleiders is het handig om hierover te leren.

De signalen

Het is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de financiële situatie waarin iemand zit. De Signaallijst Financiën helpt professionals en vrijwilligers in de zorg om dit te doen. Ga naar Signaallijst financiën LVB.

Hulpprogramma's

Kies je Koers
Kies je Koers is een methode om jongeren met een licht verstandelijke beperking te ondersteunen richting zelfstandig wonen. Ook kun je hiermee jongeren helpen die al zelfstandig wonen.

Goed Geld-app
De CED-groep heeft een app gemaakt die jongeren en jongvolwassenen met LVB helpt met geld om te gaan. De app kan gebruikt worden door de jongeren zelf. De app is te downloaden voor Android via de Google Play Store.

Smart met Geld
MEE NL heeft de website van Smart met Geld gelanceerd. Hier is veel informatie te vinden over het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met LVB. Smart met Geld is een project voor jongeren van ongeveer 15 tot 18 jaar. Het project bestaat niet alleen uit een website, maar ook uit bijeenkomsten en trainingsprogramma's voor scholen.

Online leerprogramma
Een groot onderdeel van het project Smart met Geld is het online leerprogramma dat gemaakt is om schulden en de problemen die daar bij komen kijken te voorkomen bij jongeren met LVB.

Trainingsprogramma
Een ander onderdeel van Smart met Geld is het trainingsprogramma voor het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen leren over de rol die geld speelt in hun leven. Ook krijgen ze tips om schulden te voorkomen.

Schulden en armoede

Wat nou als je cliënt al in de schulden en/of armoede terecht is gekomen? Ook voor die situatie is er informatie beschikbaar.

Zo is er de Publicatie Schuldhulpverlening gemaakt. Deze kan hulp bieden bij schuldhulpverlening, schuldpreventie, schuldsignalering en schuldregelingen.

Armoede kan een gevolg zijn van schulden of een op zichzelf staand probleem. Ook hier is een document voor samengesteld dat hulp kan bieden. In 'Armoede bij mensen met beperkingen' (pdf) vind je informatie over de oorzaken, gevolgen, preventie en begeleiding.

Steffie over geld

Steffie is de virtuele hulp die je bij veel onderwerpen ondersteunt. Ook bij het onderwerp geld kan Steffie helpen. Ze legt op een begrijpelijke manier uit wat jongeren met LVB hierover moeten weten. Kijk op de website van Steffie.

Bron: Kennisplein Gehandicaptensector

Licht verstandelijke beperking en financiën