Werkzaamheden

Wanneer iemand onder bewind komt bij Beaufin dan zijn wij verantwoordelijk om de financiële belangen van de cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen. Tevens dragen wij de verantwoordelijkheid voor de financiële bescherming van de cliënt tegen derden of zichzelf.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen van de financiële huishouding van de cliënt. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB)

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan zowel de cliënt als aan de kantonrechter. Daarnaast ontvangt de cliënt maandelijks (indien gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de beheerrekening.


Tot de werkzaamheden van Beaufin behoren in ieder geval:

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (dit is inkomensafhankelijk)
 • Aanvragen van diverse toeslagen o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget
 • Aanvragen van verzekeringen o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering
 • Ondersteunen bij (gemeentelijke) schuldhulpverlening (indien nodig)
 • Betalen van vaste lasten
 • Betalen van leefgeld aan de cliënt
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
 • Verzorgen van Rekening en Verantwoording kantongerecht
 • Regelmatig contact met cliënt
 • Mee naar zitting kantonrechter en opstellen van financiële rapportages voor kantonrechter
 • Cliënt maandelijks inzicht geven via afschriften (of online)


Werkzaamheden die niet binnen het standaard tarief vallen:

 • Coördineren verhuizing, ontruiming en/of verkoop woning
 • Afwikkeling nalatenschap wanneer cliënt erfgenaam is
 • Toe leiden naar schulddienstverlening (hiervoor geldt problematische schuldentarief)
 • Aandelen en beleggingen


Zaken die niet tot de werkzaamheden van een bewindvoerder behoren:

 • Zorg en medische gerelateerde zaken
 • Nalatenschap of uitvaart verzorgen bij overlijden cliënt
 • Ondernemingsactiviteiten van cliënt
 • Afsluiten van telefoonabonnementen, energiecontracten of andere (online) aankopen
 • Informeren van familieleden of derden over voortgang van het bewind


Kennismakingsbijeenkomst op gewenste locatie

Behoefte aan meer informatie over bewindvoering of budgetbeheer of graag eens persoonlijk kennis maken? Boek dan onze informatieve kennismakingsbijeenkomst op een locatie naar wens.

Beaufin verzorgt regelmatig informatieve bijeenkomsten op locatie voor organisaties die graag meer willen weten over bewindvoering of budgetbeheer. In een uurtje tijd vertellen wij je wat wij precies doen, hoe wij werken en geven we antwoord op al je vragen.

Interesse? Stuur ons een e-mail via info@beaufin.nl of bel 020 - 3080 365.

watisbewindvoering-1 tarieven-2