Werkzaamheden

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de betrokkene en aan de kantonrechter. Daarbij ontvangt betrokkende maandelijks (als gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de beheerrekening.

Tot de werkzaamheden van Beaufin bewindvoering behoren in ieder geval:

  • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente (dit is inkomensafhankelijk)
  • Aanvragen van diverse toeslagen o.a. zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget
  • Aanvragen van verzekeringen o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering
  • Ondersteunen bij (gemeentelijke) schuldhulpverlening (indien nodig)
  • Betalen van vaste lasten
  • Betalen van leefgeld aan de cliënt
  • Opstellen van een budgetoverzicht
  • Verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
  • Verzorgen van Rekening en Verantwoording kantongerecht

watisbewindvoering-1 tarieven-2