Mentorschap bij Beaufin

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatief. Bijvoorbeeld mensen met een handicap, functiebeperking, chronische ziekte of psychiatrische problematiek en ouderen. Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar een andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Mentorschap bij ons houdt in dat een vaste mentor over de persoonlijke belangen van de cliënt waakt. Over zijn gezondheid en welzijn. Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen voor de gezelligheid langskomt. Een mentor is verantwoordelijk voor de zorg gerelateerde belangen van de cliënt. Wij verstaan hieronder, o.a. een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en passende huisvesting. Zo is de mentor aanwezig bij de besprekingen met de hulpverlener of zorgaanbieder en ondertekent zij/hij het zorgplan, als de cliënt daartoe niet meer in staat is. De mentor helpt de cliënt bij de keuze voor een bepaalde medische ingreep of behandeling. Ook bij de keuze van een woonvorm of tehuis speelt de mentor een belangrijke rol. Hij moet zich dus goed inleven in de situatie en de wensen van de cliënt.

Beaufin biedt in meest voorkomende gevallen mentorschap aan, in combinatie met bewindvoering. Bij de combinatie van mentorschap en bewindvoering betaalt de cliënt een lager bedrag dan de individuele kosten van bewindvoering + individuele kosten van mentorschap.

Onze cliënten zijn kwetsbaar en zijn niet meer in staat om zelf keuzes te maken of het initiatief te nemen. Beaufin neemt de zorgen weg bij haar cliënten. Meer over ons? Bekijk onze bedrijfsvideo.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via telefoonnummer: 020 - 3080360 (cliënten 10.00-12.00 uur ) of 020 - 3080365 (instellingen).

Wil je een cliënt aanmelden? Mail naar: aanmelding@beaufin.nl of bel naar 020-3080365.