Mobility Mentoring®

Sinds vorige week heeft Beaufin drie bewindvoerders die de gepatenteerde Mobility Mentoring aanpak mogen toepassen. Verwar Mobility Mentoring vooral niet met mentorschap als wettelijke beschermingsmaatregel.

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Het aanpakken hiervan vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding. In Boston ontwikkelde de Amerikaanse social work-organisatie EMPath een veelbelovende nieuwe aanpak, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap: Mobility Mentoring®.

Mobility Mentoring® is een integrale aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald worden in instrumenten en praktische toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties. De aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich expliciet op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt.

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. In deze aanpak biedt de professional coaching die uitgaat van gelijkwaardigheid en eraan bijdraagt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen. In de aanpak werken professionals samen met cliënten. Die samenwerking is erop gericht dat de cliënt, na verloop van tijd, beschikt over de hulpbronnen, de executieve vaardigheden en de duurzame gedragsverandering die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ondersteunende instrumenten, zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doelactieplannen en waardering.