Online meekijk-functie voor cliënt èn hulpverlener

Het zal je overkomen: de regie te verliezen over jouw financiën. Zeker niet iets waar lichtzinnig over gedacht moet worden. Om cliënten inzage te geven in hun geldzaken en transparant te zijn, brengen wij graag nogmaals het online meekijken onder jouw aandacht.

Onze bewindvoeringssoftware heeft de mogelijkheid om online (rechtsboven op onze website www.beaufin.nl via de button kasboek clienten) mee te kijken in de boekhouding. Het geeft cliënten actuele inzage in hun dagelijkse banksaldi, transacties, schuldenlijst en budgetplan van inkomsten en uitgaven.

Een online meekijk-optie is helaas vaak ongeschikt voor cliënten die niet gewend zijn aan het digitale tijdperk. Wanneer de cliënt hiervoor toestemming geeft, kan de betrokken hulpverlener echter ook deze online toegang ontvangen. Zo kan er gezamenlijk mee gekeken worden in het financiële reilen en zeilen.

Wij zijn van mening dat er zo meer transparantie richting cliënt bereikt wordt en er onzekerheidvoorkomen kan worden. Essentieel hierin is dat de cliënt de bewindvoerder toestemming geeft om de meekijk-mogelijkheid te delen met de hulpverlener.

Papieren bankafschriften van de beheerrekening worden standaard naar de cliënt thuis gestuurd, rechtstreeks vanuit de desbetreffende bank. Zo kan er toezicht gehouden worden via de papieren afschriften. Ook hierbij geldt dat de cliënt vrij is om deze bankafschriften te delen met wie hij/zij dat wil. De keuze is aan de cliënt.

Bewindvoerders zijn wettelijk verplicht om cliënten inzage te geven in hun financiën. Slechts bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer er geen financieel inzicht meer is en cliënten niet langer wilsbekwaam zijn.Heeft de cliënt door geestelijke of lichamelijke beperkingen onvoldoende inzicht om bijvoorbeeld de jaarlijkse financiële overzichten te beoordelen, dan geldt dat uitsluitend de kantonrechter deze rapportages zal ontvangen en controle zal uitoefenen.

De AVG wetgeving en de wet- en regelgeving rond beschermingsbewind is klip en klaar. De bewindvoerder dient louter en alleen financiële informatie te delen met de cliënt zelf èn met de kantonrechter. Zoals gezegd, wanneer onze cliënt echter zelf toestemming geeft, mag ook de begeleiding of hulpverlening meekijken in de digitale boekhouding.

Begrijpelijkerwijs houden naaste familieleden graag ook zelf vinger aan de pols. De beperkte mogelijkheden hiertoe kunnen leiden frustratie en wantrouwen. Financiële gegevens, rekeninginformatie, saldi, budgetplannen etc. mogen op basis van de bovenstaande wetgeving namelijk niet gedeeld worden met derden.

Vaak bemoeilijkt deze begrenzing de optimale hulp en ondersteuning aan de cliënt. Binnen Beaufin zijn wij van mening dat wij de cliënt het beste kunnen helpen door pragmatisch te werk te gaan in samenwerking met… i.p.v. opererend als een eiland. Wij mogen het banksaldo niet aan derden doorgeven, maar kunnen wel aangeven of er ruimte is voor de gevraagde nieuwe jas.

Online meekijk-functie voor cliënt èn hulpverlener