​Halvering duur schuldsanering

Het zal je niet ontgaan zijn. De duur van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wijzigt per 1 juli 2023 van 3 jaar naar 18 maanden. De helft van de duur dus! Dit heeft minister Franc Weerwind laten weten aan de Tweede Kamer. Wat houdt dit voor onze cliënten met schulden in?

De wetswijziging 'Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen' houdt het volgende in:

1) De standaard looptijd van de Wsnp gaat van 3 jaar naar 1,5 jaar (18 maanden).

2) De tienjaarstermijn wordt geschrapt zodat men niet hoeft te wachten om – mocht dit nodig zijn – opnieuw een Wsnp aan te vragen.

3) Er kan vaker een rechtstreeks verzoek voor de Wsnp worden ingediend, zonder voorafgaand minnelijk traject.

4) Er kan verkorting van de Wsnp worden gevraagd aan de rechter-commissaris in het geval er een minnelijk traject aan vooraf is gegaan, waarin conform richtlijnen reeds is gespaard voor schuldeisers.

5) De “goede trouw toets” gaat van 5 naar 3 jaar.

Nu ingang van de wetswijzigingen niet langer op zich laat wachten heeft de minister besloten geen overgangsrecht voor lopende Wsnp’s op te stellen. De nieuwe wet zal gelden vanaf 1 juli 2023 en dus voor Wsnp-verzoeken waar de rechtbank op dat moment nog geen beslissing op heeft genomen.

Minnelijke schuldsanering

De Kredietbank Amsterdam gaat in lijn met het advies van de NVVK. Vanaf 1 juli 2023 zijn de saneringskrediet voorstellen aan schuldeisers gebaseerd op dezelfde aflosperiode van 18 maanden.

Voorstellen aan schuldeisers gedaan voor 1 juli met als aflostermijn 36 maanden blijven staan. Echter hoeven Amsterdammers de na 7 februari afgesloten saneringskredieten van 36 maanden niet langer af te lossen dan 18 maanden. Dat houdt dus in dat bewindvoerders niet hoeven te wachten tot 1 juli met het indienen van een aanvraag voor de cliënt om verzekerd te zijn van een aflosperiode van 18 maanden aan de Kredietbank.

Bronnen:

​ Halvering duur schuldsanering