Bewindvoering bij Beaufin

Wanneer iemand onder bewind wordt gesteld bij Beaufin dan zijn wij verantwoordelijkheid om de financiële belangen van de cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen. Tevens dragen wij de verantwoordelijkheid voor de financiële bescherming van de cliënt tegen derden of zichzelf.

Onze cliënten zijn kwetsbaar en niet meer in staat om zelf het beheer te voeren over hun financiële administratie. Wij nemen de zorgen weg bij onze cliënten en staan garant voor een juiste, correcte en tijdige afhandeling van alle financiële rechten en plichten.

Met ruim 10 jaar ervaring binnen kwetsbare cliëntgroepen, zijn deze in het DNA van onze organisatie verweven. Wij bekijken iedere situatie op zich, bepalen de meest geschikte wijze om onze cliënt te woord te staan en passen onze communicatie daar zo goed mogelijk op aan. Bekijk hier ons bedrijfsfilmpje om ons beter te leren kennen.

DE ZEKERHEDEN VAN BEAUFIN

  • Jouw eigen vaste contactpersoon binnen Beaufin
  • Geen wachtlijst
  • Binnen 24 uur contact
  • Persoonlijke kennismaking op gewenste locatie


HOE HET WERKT

Kennismaking
Op het moment dat je een aanvraag bij ons doet voor jezelf of een naaste nemen wij binnen 24 uur contact op. We kiezen een locatie waar jij of je naast zich prettig voelt en komen langs voor een kennismaking. We plannen ze a la minute in. Zelfs voor de volgende dag als dat nodig is.

Naar de rechter
Tijdens de kennismaking leggen wij alles uitgebreid uit en kunnen we samen een schriftelijk verzoek indienen tot bewindvoering. Na 4 tot 8 weken word je opgeroepen bij de rechtbank of komt de rechter naar je toe. We bereiden je hierop voor en zullen er ook bij zijn. De rechter zal je tijdens de zitting vragen of je achter het verzoek staat en wat de redenen zijn. Als hij akkoord gaat wordt de beschikking gemaakt. Deze wordt 2 weken na de zitting schriftelijk aan jou en ons gestuurd en dan kunnen we daadwerkelijk aan de slag. كل شيء عن إدارة الشؤون الماليةVESAYET HAKKINDA HER ŞEY

Vast contactpersoon
Jij of jouw naast krijgt een vast contactpersoon aangewezen met wie afspraken worden gemaakt. Zo weet hij of zij precies hoe het er voor staat en wat er nodig is of waar behoefte aan is. Uit ervaring blijkt dan onze cliënten hier veel waarde aan hechten.
En dat is heel begrijpelijk, want het stelt gerust als je weet dat alles goed geregeld is.

Financiën
Wij beheren de zogenoemde beheerrekening waarop alle periodieke inkomsten en uitgaven van de rechthebbende worden geboekt en zorgen ervoor dat die met elkaar in evenwicht zijn. Ook storten wij wekelijks een vast bedrag op de leefgeldrekening van de cliënt. Van dit bedrag moet de cliënt in zijn dagelijks onderhoud voorzien. Alle vaste lasten gaan van de beheerrekening af. Op deze rekening komen ook de inkomsten van de rechthebbende terecht. De bankrekeningen en het saldo blijven te allen tijde van de cliënt. Beaufin is alleen verantwoordelijk voor de financiële belangen en voert uit. مصرفي

Meekijken
Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan zowel de cliënt als aan de kantonrechter. Daarnaast ontvangt de cliënt maandelijks (indien gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de beheerrekening.

Bekijk onze precieze werkzaamheden hier. Of neem contact met ons op via het e-mailadres info@beaufin.nl of via telefoonnummer: 020- 3080 360 (cliënten 08.30 - 12.30 uur) of 020 - 3080 365 (instellingen)