​Hulp gezocht van professionals die werken met LVB-ers

Beaufin werkt samen met het lectoraat Armoede Interventies van Hogeschool van Amsterdam. Onze onderzoek partners zijn op zoek naar hulp van professionals die (financiële) begeleiding bieden aan cliënten met én zonder een licht verstandelijke beperking. Zij onderzoeken hoe en in welke mate deze groep financieel zelfredzamer kan worden.

De schatting is dat 1 op de 10 mensen met schulden een licht verstandelijke beperking heeft. Het lectoraat Armoede Interventies (Hogeschool van Amsterdam) wil samen met een groot aantal kennis- en praktijkpartners onderzoeken hoe en in welke mate deze groep financieel zelfredzamer kan worden.

In dit project werkt de HvA samen met 10 bewindvoerings-organisaties en heel graag zouden zij ook de expertise van professionals, o.a. wijkteam medewerkers, medewerkers bij SW-bedrijven en bij zorginstellingen, LVB-experts en schuldhulpverleners, in het project betrekken.

Meer informatie over het project vind je hier.

Doe je mee?

​Hulp gezocht van professionals die werken met LVB-ers