​Zelfredzaamheidtraject start eerder

De halvering van de MNSP en WSNP trajecten hebben ook gevolgen voor het zelfredzaamheidstraject: de uitstroom uit bewind. In verband met de verkorte duur zal ook de start van de uitstroombegeleiding 1,5 jaar eerder zijn.

Ook voor al afgesloten saneringskredieten van nà 7 februari 2023 zijn de zelfredzaamheidtrajecten eerder van toepassing. De betreffende cliënten moeten 18 maanden eerder worden geholpen en begeleid naar zelfredzaamheid om de kans op snelle terugval in schulden na de verkorte aflosduur en (waarschijnlijk) einde bewind te verminderen of te voorkomen.

Het kan ook zijn dat het advies aan de rechtbank over opheffing of voortzetting bewind tijdelijk of op andere grondslag van nog meer belang wordt. Binnen Beaufin melden wij onze cliënten daarom tijdig aan bij de buurtteams voor het zelfredzaamheidstraject. We doen dat wanneer de aflossing al 6 tot 8 maanden loopt, niet later. Hiermee voorkomen wij dat cliënten aanmeldt worden op het moment dat de aflossing al bijna afgerond is en de duur van de uitstroombegeleiding te kort is.


Bron: Gemeente Amsterdam Kwaliteit Beschermingsbewind

​ Zelfredzaamheidtraject start eerder