Tarieven

Als jij mentorschap aanvraagt voor je cliënt, ben je vrij om een mentor te kiezen. De toewijzing kan alleen plaatsvinden door de kantonrechter. De kantonrechter volgt in de meeste gevallen de voorkeur van de aanvrager. De kosten voor wettelijk mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de minister. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten van bewindvoering. Beaufin biedt mentorschap aan in combinatie met bewindvoering. Bij de combinatie van bewindvoering en mentorschap betaalt de cliënt een lager bedrag dan de individuele kosten van bewindvoering + kosten mentorschap.

Tarieven 2024 (incl. BTW)


Alleenstaanden

Combinatie Bewindvoering en Mentorschap Intake€ 1.351,57
Combinatie Bewindvoering en Mentorschap maandelijks tttttttttttttttttttttttt € 239,48


Uurtarief meerwerk € 93,90
Beheer PGB mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm € 704,22


Vaak bestaat de mogelijkheid om voor de kosten van bewindvoering en mentorschap een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente. Beaufin vraagt deze bijzondere bijstand voor de cliënten aan.