Klachtenreglement


Klachtenreglement

Beaufin Bewindvoering is volwaardig lid van de Branchevereniging van Professioneel Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en lid van de Nederlande Beroespvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). Een uitgebreid kwaliteitsreglement garandeert de integriteit van Beaufin en onze medewerkers, handelingsbekwaamheid van onze medewerkers, en voorzieningen om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen. Jaarlijks vindt een audit plaats door een extern accountant.

Indien men niet tevreden is over onze dienstverlening verwijzen wij u naar de klachtenprocedure. U kunt ons klachtenreglement downloaden door hier te klikken.

Op verzoek kunnen wij het klachtenreglement ook aan u toezenden.