Casus uit de praktijk

Alle medewerkers lopen jaarlijks een dagdeel mee in de praktijk. Zo ervaren wij zelf wat onze ketenpartners aan problematiek op hun pad krijgen en kan er gespard worden in gerichte casussen. Om vervolgens de centrale vraag te beantwoorden: “Waar kunnen wij nog beter aansluiten en ontzorgen?”.

Op een maandag in mei vond het multidisciplinair overleg plaats voor en mèt onze klant L. (37), zijn begeleiders van Cordaan, Angela Kuin (bewindvoerder) en Lisette de Geus (assistent-bewindvoerder). L. krijgt al een aantal jaren woonbegeleiding van Cordaan. Hij is werkzaam bij Pantar en woont extramuraal.

Voorgeschiedenis
Een aantal jaar geleden heeft L. de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) afgerond met een schone lei. L. was schuldenvrij, maar stond nog onderbewind bij zijn toenmalig bewindvoerder. Omdat L. zijn financiën weer zelf wilde doen, is er destijds een opheffingsverzoek ingediend bij de rechtbank. De kantonrechter ging akkoord met het opheffingsverzoek en het bewind werd opgeheven. Helaas ontstonden er al snel nieuwe schulden in de vaste lasten. Zo kreeg L. een fikse huurachterstand en zorgpremies bleven onbetaald. L. maakte zich veel zorgen, maar wilde niet meer onderbewind. Zijn persoonlijk begeleider van Cordaan adviseerde hem om toch hulp aan te nemen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Gezien zijn voorgeschiedenis en zijn mindere ervaring met bewindvoering, had L. de nodige weerstand en stond hij niet positief tegenover een nieuwe aanvraag. Met tegenzin maar op basis van de goede vertrouwensrelatie met zijn begeleider ging L. echter toch het gesprek aan.

Tijdens het gesprek kwam aan het licht dat L. ergens wel wist dat bewind het beste voor hem zou zijn. Zijn grote bezwaar was niet willen het afhouden van hulp. Hij wilde simpelweg niet opnieuw de regie verliezen over zijn financiën. Tijdens het gesprek informeerde Angela en Lisette meneer over de werkwijze van Beaufin en dat er binnen het bewind zoveel en zo goed mogelijk geluisterd wordt naar de wensen van de klant. Dat het budget stabiel wordt gemaakt, maar dat er binnen de ruimte die er is zelf invulling gegeven kan worden door de klant. Zo wil de ene klant veel budget voor een mobiel abonnement en anderen, voor rookwaren of huisdieren of reserveren voor een uitje. L. vernam dat er maandelijks bankafschriften ontvangen worden en dat er door klanten online meegekeken wordt in het boekhoudsysteem. Waardoor er in feite volledig zicht is op de eigen geldzaken. De uitleg bleek voor L. voldoende om vrijblijvend een intake gesprek aan te gaan. Voelde hij zich er vervolgens toch niet goed bij, dan geen aanvraag.

Opnieuw onderbewind
Tijdens de daaropvolgende intake heeft L. tegen de verwachting in de aanvraagformulieren ondertekend en werd zijn verzoek voor bewind ingediend. In de beginfase van het bewind bleek er weinig ruimte voor extra uitgaven, tot frustratie van L. Desalniettemin kwam L. zo goed mogelijk rond met zijn leefgeld. Voor de schulden werden betalingsregelingen getroffen en het budget werd al snel stabiel. Met de stabiele begroting kwam er ook ruimte voor méér leefgeld. Op verzoek van de begeleiding werden de leefgeldbetalingen gespreid over meerdere dagen. Op deze manier was het voor L. makkelijker om te budgetteren.

Een geluk bij een ongeluk
L. bleek zijn belastingaangiften nooit te hebben gedaan, terwijl ook zijn oude bewindvoerder dit niet bleek te hebben verzorgd. Wij hebben de belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar alsnog voor L. ingediend. Dit resulteerde in enkele duizenden euro’s aan belastingteruggave, waardoor binnen 6 maanden alle schulden versneld afgelost konden worden.

Tijdens ons meeloopmoment, in de vorm van het MDO overleg, mochten wij L. vertellen dat hij schuldenvrij is. L. was verbaasd en tegelijkertijd heel blij. De glimlach van oor tot oor, was volgens zijn begeleider erg zeldzaam.

Feedback om nog beter aan te sluiten en ontzorgen
Na het multidisciplinair overleg zijn wij, assistent-bewindvoerder Lisette de Geus en bewindvoerder Angela Kuin nog gebleven om te bespreken en uit te vragen wat wij kunnen doen om de dienstverlening te verbeteren.

Zo werd er advies gegeven om nog beter bij de LVB doelgroep aan te kunnen sluiten, bijvoorbeeld om goed om te gaan met de beperkte concentratieboog van de LVB klanten en te voorkomen dat zij overvraagt worden met formulieren. Er moet in korte zinnen gesproken worden, moeilijke woorden vermijdend. De boodschap is: breng de meest essentiële informatie over en houdt het daarbij. Kort en bondig werkt het beste.

Ook is het budgetplan lang niet overzichtelijk genoeg voor klanten met een licht verstandelijke beperking. Woorden als reserveringen zijn te moeilijk.

Feedback waar Beaufin zeker wat mee doet! De intake wordt aangepast op de doelgroep. Kort en bondig waar nodig en uitgebreid en gedetailleerd wanneer dat passend is.

Het wordt door ketenpartners als prettig ervaren als er zo nu en dan wordt aangesloten bij het MDO. Zo kunnen financiële vragen meteen beantwoord worden en is een extra face-to-face moment met de bewindvoerder welkom voor veel klanten. Vaak voelen zij een drempel om extra geld te vragen en loopt het via de begeleiding. Als de klant de bewindvoerder ziet, ontstaat er meer vertrouwen en een lagere drempel om de bewindvoerder te benaderen.

We hebben tevens aangekaart dat klanten nu ook kunnen internetbankieren op de leefgeldrekening. Een goede vooruitgang die klanten meer vrijheid en regie brengt.

Casus uit de praktijk