Wat is budgetbeheer?

Voor sommige mensen die financiële zorg nodig hebben, is bewindvoering een te zware maatregel. Toch kan er stabiliteit en financiële veiligheid nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een schuldsaneringstraject zit. In zo'n geval biedt budgetbeheer uitkomst.

Bij budgetbeheer verzorgt de budgetbeheerder slechts een bepaald deel van de administratie en geldzaken. De cliënt verricht zelf de de overige uitgaven en financiële administratieve handelingen. Wanneer klanten uit het bewind gaan, is budgetbeheer vaak een perfecte en financieel veilige tussenstap naar volledige zelfstandigheid. Cliënten wennen zo geleidelijk aan het terugnemen van de financiële verantwoordelijkheden en worden zij steeds meer zelfredzaam.

Budgetbeheer verloopt niet via de Kantonrechter (bij bewindvoering is dit wel het geval), maar is een overeenkomst tussen klant en budgetbeheerder. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke specifieke werkzaamheden de budgetbeheerder uitvoert.

Waarom budgebeheer?

Budgetbeheer kan schulden voorkomen en kan cliënt of hulpverleners administratief ontlasten. Het kan problemen als uithuiszetting, het ontstaan van incassokosten of het verliezen van financieel overzicht verhinderen. Ook kan het helpen om een gemeentelijke schulddienstverleningstraject goed te doorlopen.


Voor wie?

Voor cliënten die moeite hebben met het overzicht over de eigen financiën en hierbij graag ondersteuning krijgen. Inkomensbeheer kan ook een oplossing zijn voor cliënten die verwachten dat ze in de toekomst niet meer in staat zijn om zelf de financiën te beheren.


Wanneer?

Budgetbeheer wordt afgesproken om problemen te voorkomen of om cliënt direct te kunnen ondersteunen wanneer bewindvoering nog niet is uitgesproken.


Hoe lang?

De periode is variabel en de cliënt kan zelf bepalen wanneer gestopt moet worden. Wel sluit Beaufin een overeenkomst die minimaal 1 jaar loopt. Stoppen dient een maand van tevoren te worden aangekondigd.