Werkzaamheden

Beaufin beheert de gelden van haar cliënten volgens een vast plan. Dit zogenaamde budgetplan wordt door Beaufin opgesteld aan de hand van de gegevens die cliënt aanlevert. Doel is altijd om te zorgen dat de uitgaven binnen de grenzen blijven van hetgeen binnenkomt. In het budgetplan wordt beschreven welke betalingen moeten worden gedaan, welke reserveringen voor toekomstige uitgaven moeten te worden gemaakt.

Inkomensbeheer is bedoeld voor cliënten die hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Bij inkomensbeheer wordt ook een eigen inspanning verwacht van de cliënt. In samenspraak met de budgetbeheerder wordt getracht om de financiën zo optimaal mogelijk te regelen. Dit betekend dat cliënt zelf ook toeslagen kan aanvragen en contacten heeft met diverse instanties.

Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) van de cliënt in kaart gebracht. In geval van problematische schulden zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot schuldsanering. Eventueel wordt cliënt hiertoe doorverwezen.

De cliënt kan bij Beaufin een verzoek indienen voor speciale werkzaamheden, bijvoorbeeld het verzorgen van de aanvraag van de Toeslagen van de belastingdienst en het doen van eenvoudige belastingaangiften. Bij problematische schulden wordt hulp geboden bij het leggen van contact met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze werkzaamheden worden, na schriftelijke opdracht, op basis van het uurtarief verricht.

watisbudgetbeheer-1 tarieven-1