Casus uit de praktijk: PAAZ

Alle medewerkers lopen jaarlijks een dagdeel mee in de praktijk. Zo ervaren wij zelf wat onze ketenpartners aan problematiek op hun pad krijgen en kan er gespard worden in gerichte casussen. Om vervolgens de centrale vraag te beantwoorden: “Waar kunnen wij nog beter aansluiten en ontzorgen?”.

Ditmaal Joris Korse, bewindvoerder (en algemeen directeur) van Beaufin, die het afgelopen half jaar acht keer in het Zaans Medisch Centrum zitting nam om psychiatrisch patiënten met financiële problemen, van advies te voorzien.

Beaufin richt zich vooral op cliënten met geestelijke problematiek. Er zijn door de jaren heen vele goede relaties ontstaan met ketenpartners, waaronder in de psychiatrie. Zo ook met maatschappelijk werk van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het ZMC. Toen Joris gevraagd werd om bij een crisis situatie aan te schuiven voor financieel advies, was de service snel opgezet.

“Op de PAAZ is een gesloten en een open afdeling. Op de gesloten afdeling zitten mensen die met een crisis zijn binnengebracht en bijvoorbeeld een poging tot suïcide hebben ondernomen.

De verblijfsduur van patiënten varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Het komt voor dat mensen die daar zitten vragen hebben over hun financiën. Velen hadden al wel een sociaal steunsysteem of andere ondersteuning voorafgaand aan opname.

De meeste vragen die er leven gaan over inkomensondersteunende maatregelen en mogelijkheden om te herintreden na ontslag uit het ziekenhuis. Er is veel onwetendheid over wet- en regelgeving en mogelijkheden tot inkomensreparatie.

Algemeen valt mij op dat binnen veel instellingen en hulpverleners behoefte is aan kennis over wettelijke beschermingsmaatregelen. Ook de procedure tot onderbewindstelling en wie de aanvrager kan zijn is vaak onbekend. Waardoor men niet altijd weet dat de zorgverlener ook als aanvrager mag optreden wanneer de cliënt en familie dit niet kunnen of willen.

Het wordt heel vaak als prettig ervaren als hulpverleners en cliënten meer bij de hand worden genomen in de aanloop tot de daadwerkelijke onderbewindstelling (aanvraag, doorlooptijd, verzamelen stukken, concrete aanwijzingen over wat in een begeleidend schrijven moet staan, etc.) Hier ligt een schone taak voor de bewindvoerder!”

Ook interesse? Neem gerust contact op: joris@beaufin.nl