Omgaan met LVB-ers


Het merendeel van Beaufin's cliënten heeft een licht verstandelijke beperking (LVB), psychiatrische achtergrond of is dementerend. Zij hebben allen hun eigen specifieke wijze van omgang en communicatie. In ons contact met cliënten hebben wij veel baat bij tips & trucs van de specialistische educatie bijeenkomsten die we volgen. Maar vooral ook vanuit onze dagelijkse ervaringen met de cliënt. Wij maken ons werk graag makkelijker met cliëntcontact op zijn of haar eigen niveau.


Communiceren met een LVB-er:

 • Vermijdt moeilijke “bewindvoeringswoorden” als: Accorderen, Incidenteel, Begroting, Hoogstwaarschijnlijk, Indien, Instanties, Echter, Reservering, Communicatie
 • Spreek in korte zinnen, pas het tempo aan
 • Waak voor overschatting, stel verwachtingen bij
 • Bouw aan contact en vertrouwen
 • Bied structuur in een gesprek door: één onderwerp te bespreken
 • Geef voorbeelden, wees concreet
 • Herhaal met regelmaat en herinner aan afspraken
 • Geef iemand de tijd om zijn wensen en vragen duidelijk te maken
 • Laat de cliënt in zijn eigen woorden benoemen wat er besproken is.
 • Luister aandachtig en vraag door


Iemand met een LBV…

 • Ontkent vaak de aanwezigheid van zijn beperking / zelfoverschatting
 • Heeft veel fantasieverhalen en kan nonchalant zijn
 • Heeft een beperkte sociale zelfredzaamheid
 • Kan moeilijk het verschil zien tussen goede en slechte mensen
 • Is makkelijk beïnvloedbaar
 • Heeft een beperkt inlevingsvermogen
 • Ziet, erkent en reflecteert niet op zijn eigen handelen en/of de gevolgen daarvan
 • Kan niet precies aangeven wanneer iets is gebeurd of afgesproken
 • Valt in herhaling over emotionele zaken die niet relevant zijn
 • Kan grapjes/uitdrukkingen verkeerd interpreteren of niet begrijpen
 • Heeft vaak een concreet denk- en leerniveau


Waardevolle tips:

 • Respectvol benaderen
 • Gelijkwaardig behandelen
 • De tijd nemen / geduldig zijn
 • Consequent en duidelijk zijn