Convenant partner bij Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

Beaufin heeft een nieuw samenwerkingsverband met een goed doel. Op deze manier kunnen wij onze cliënten een extra dienst aanbieden, mochten alle mogelijke voorliggende voorzieningen in een financiële noodsituatie niet toereikend zijn.

Wij zijn dan ook verheugd om te mogen mededelen dat Beaufin als 2de bewindvoeringskantoor convenant partner is geworden bij Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)!


Wie zijn FBNA?

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) is een onafhankelijke stichting. Zij helpen Amsterdammers in financiële noodsituaties. Wanneer andere voorzieningen en regelingen geen oplossing bieden, kan FBNA bijspringen met een gift.

Dat doen ze al sinds 1936. Zij vinden dat financiële noodhulp voor iedereen bereikbaar moet zijn.


Voor wie is FBNA bedoeld?

Het fonds is voor de inwoners van Amsterdam die in acute financiële problemen verkeren. Wanneer bestaande voorzieningen geen (tijdige) oplossing bieden, dreigen deze mensen tussen wal en schip te raken.

In zo’n noodsituatie helpt FBNA met een gift die voorziet in hun basisbehoeften. Met een gift willen zij mensen in financiële nood weer perspectief bieden. Zij geven ze een zetje in de rug, waardoor ze verder kunnen met hun leven.


Wie kan aanvragen?

Aanvragen kan alleen door Professionele hulpverleners, welke zijn opgenomen als convenant partner. Deze organisaties kunnen voor hun cliënten een aanvraag voor noodhulp indienen bij FBNA. Amsterdammers kunnen zelf niet rechtstreeks hulp aanvragen.


Kijk voor meer informatie op de website https://fbna.nl/

Convenant partner bij FDNA