Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die vastgelegd is in de wet. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken en beheert het vermogen van haar cliënten. Bekijk onderstaand filmpje voor een duidelijke uitleg.
(Bron: rechtspraak.nl)


Bij bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) gaat het om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alle zaken die onder bewind zijn gesteld. De bewindvoerder moet hier ook een goede administratie over voeren.

Het beheren van de financiën of het opkomen voor de eigen (financiële) belangen laten de meeste mensen liever niet over aan een ander. Toch kan het zijn dat iemand niet meer in staat is om op te komen voor de eigen (financiële) belangen. Dan is het goed dat er professionals zijn zoals Beaufin.

Vanuit Beaufin ondersteunen wij mensen die hun eigen financiële zaken niet meer kunnen of willen regelen. De oorzaak hiervoor kan liggen in ziekte, een handicap, een hoge leeftijd of andere bijzondere omstandigheden.


Waarom bewindvoering?

Bewindvoering kan veel zorg uit handen nemen bij mensen die niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren, of bij hen die deze cliënten begeleiden. De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt leefgeld overgemaakt naar de rekening van cliënt. Daarbij wordt het vermogen van cliënt beschermd.

Voor wie?

Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiële middelen te beheren.


Wanneer?

Er moet een indicatie zijn voor bewindvoering. Alleen wanneer de cliënt zelf niet in staat is de eigen financiën te beheren zal de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Dit kan zijn vanwege het hebben van lichamelijke en/of geestelijke problemen, of wegens het hebben van problematische schulden of verkwisting.


Hoe lang?

Onderbewindstelling kan tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van de cliënt.

Download de informatiefolder vanuit de Rijksoverheid voor meer informatie over bewindvoering en andere beschermingsmaatregelen.

Download de informatiefolder van Beaufin voor meer informatie over Beaufin en haar dienstverlening.