Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die vastgelegd is in de wet. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken en beheert het vermogen.

Bij bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) gaat het om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alle zaken die onder bewind zijn gesteld. De bewindvoerder moet hier ook een goede administratie over voeren.


Waarom bewindvoering?

De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt leefgeld overgemaakt naar de rekening van cliënt. Daarbij wordt het vermogen van cliënt beschermd. Bewindvoering kan veel zorg uit handen nemen bij mensen die niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren, of bij hen die deze cliënten begeleiden.


Voor wie?

Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiële middelen te beheren.


Wanneer?

Er moet een indicatie zijn voor bewindvoering. Alleen wanneer de cliënt zelf niet in staat is de eigen financiën te beheren zal de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Dit kan wegens het hebben van lichamelijke en/of geestelijke problemen, of wegens het hebben van problematische schulden of verkwisting.


Hoe lang?

Onderbewindstelling kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van de cliënt.


Download de informatiefolder vanuit de Rijksoverheid voor meer informatie over bewindvoering en andere beschermingsmaatregelen.

Download de informatiefolder van Beaufin voor meer informatie over Beaufin en haar dienstverlening.


werkzaamheden tarieven-2