Wat is mentorschap?

Het kan gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Of iemand mag hierover om welke reden dan ook, niet meer zelf beslissen. Een mentor neemt die beslissing – zo mogelijk – in samenspraak met de cliënt.

Als er geen familie of andere relatie beschikbaar is om die taak op zich te nemen – of indien dat niet wenselijk is – kan een professionele mentor uitkomst bieden. Gezien de veranderende samenleving en de doorgevoerde bezuinigingen in de zorg, wonen mensen steeds langer thuis. Daardoor zal de groep kwetsbare zorgbehoevenden steeds groter worden. Hierbij kan het gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten.


Verschil met bewindvoering

Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Mentorschap gaat juist over niet-financiële zaken; dus over verzorging, wonen en welzijn. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen; men wordt op het persoonlijke vlak beschermd. Indien gewenst kan een mentor tevens tot bewindvoerder benoemd worden.

Download de informatiefolder van Beaufin voor meer informatie over Beaufin en haar dienstverlening.