Werkzaamheden

Wanneer iemand onder mentorschap komt bij Beaufin dan zijn wij verantwoordelijk om de persoonlijke belangen van de cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het mentorschap behoort het regelen van de niet-financiële huishouding van de cliënt; dus over verzorging, wonen en welzijn. Een mentor bouwt een goede vertrouwensrelatie op en bekijkt samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. De mentor overlegt met de hulpverlener en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken. Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

De mentor doet regelmatig verslag van zijn bemoeiingen aan de kantonrechter.


Kennismakingsbijeenkomst op gewenste locatie

Behoefte aan meer informatie over mentorschap of graag eens persoonlijk kennis maken? Boek dan onze informatieve kennismakingsbijeenkomst op een locatie naar wens.

Beaufin verzorgt regelmatig informatieve bijeenkomsten op locatie voor organisaties die graag meer willen weten over bewindvoering, budgetbeheer of mentorschap. In een uurtje tijd vertellen wij je wat wij precies doen, hoe wij werken en geven we antwoord op al je vragen.

Interesse? Stuur ons een e-mail via aanmelding@beaufin.nl of bel 020 - 3080 365.