​Aanbesteding budgetbeheer Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen

Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn heeft de aanbesteding van budgetbeheer binnen hun gemeenten voor de komende jaren opnieuw aan Beaufin gegund. Het betreft hier budgetbeheer voor inwoners wiens de financiële administratie extra zorg behoeft.

Voor sommige mensen die financiële zorg nodig hebben, is bewindvoering een te zware maatregel. Toch kan er stabiliteit en financiële veiligheid nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een schuldsaneringstraject zit. In zo'n geval biedt budgetbeheer uitkomst. Bij budgetbeheer verzorgt de budgetbeheerder slechts een bepaald deel van de administratie en geldzaken. De cliënt verricht zelf de overige uitgaven en financiële administratieve handelingen.

Wanneer klanten uit het bewind gaan, is budgetbeheer vaak een perfecte en financieel veilige tussenstap naar volledige zelfstandigheid. Cliënten wennen zo geleidelijk aan het terugnemen van de financiële verantwoordelijkheden en worden zij steeds meer zelfredzaam. Budgetbeheer verloopt niet via de Kantonrechter (bij bewindvoering is dit wel het geval), maar is een overeenkomst tussen klant en budgetbeheerder. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke specifieke werkzaamheden de budgetbeheerder uitvoert.

Waarom budgetbeheer?

Budgetbeheer kan schulden voorkomen en kan cliënt of hulpverleners administratief ontlasten. Het kan problemen als uithuiszetting, het ontstaan van incassokosten of het verliezen van financieel overzicht verhinderen. Ook kan het helpen om een gemeentelijke schulddienstverleningstraject goed te doorlopen.

Voor wie?

Voor cliënten die moeite hebben met het overzicht over de eigen financiën en hierbij graag ondersteuning krijgen. Inkomensbeheer kan ook een oplossing zijn voor cliënten die verwachten dat ze in de toekomst niet meer in staat zijn om zelf de financiën te beheren.

Wanneer?

Budgetbeheer wordt afgesproken om problemen te voorkomen of om cliënt direct te kunnen ondersteunen wanneer bewindvoering nog niet is uitgesproken.

Hoe lang?

De periode is variabel en de cliënt kan zelf bepalen wanneer gestopt moet worden. Wel sluit Beaufin een overeenkomst die minimaal 1 jaar loopt. Stoppen dient een maand van tevoren te worden aangekondigd.

In 2019 werd de basis reeds gelegd. Er werd destijds aangegeven:

De ondersteuning voor mensen die geholpen moeten worden met hun financiële situatie gaat verbeteren in Uithoorn en Ouder-Amstel. De twee gemeenten gaan hiervoor samenwerken met Beaufin voor de uitvoering van budgetbeheer voor de komende twee jaar. Wethouders Ria Zijlstra (Uithoorn), Axel Boomgaars (Ouder-Amstel) en eigenaar van Beaufin Joris Korse ondertekenden onlangs het contract.

Joris Korse van Beaufin: ,,Missie van Beaufin is ‘ruimte om te leven’. Financiële basiszekerheid is hiertoe een voorwaarde. Beaufin zorgt hiervoor door inwoners te ondersteunen bij het voeren van een kloppende financiële administratie en, waar nodig, taken over te nemen. Denk aan de betaling van de vaste lasten. Met deze ondersteuning wordt voorkomen dat schulden ontstaan of verder oplopen.”

Wethouder Zijlstra: ,,Duidelijk is inmiddels dat de emotionele gevolgen van armoede en schulden en het maken van soms onverstandige keuzes gecompliceerder liggen dan voorheen werd aangenomen. Mensen met schulden leven in continue stress en het hoofd loopt over. In de benaderingswijze van klanten houdt Beaufin hier rekening mee en dat vind ik heel belangrijk.”

Begeleiden en coachen

De keuze is onder andere op Beaufin gevallen, omdat zij inwoners goed begeleiden en coachen, zodat zij op den duur mogelijk zelf in staat zijn hun financiële situatie te beheren. Naast het doen van de financiële administratie van mensen, is het belangrijk dat inwoners stapje voor stapje geholpen worden zodat zij het zelf weer kunnen oppakken. Dat is nieuw in onze aanpak,” vertelt wethouder Boomgaars.

De ondersteuning van Beaufin wordt aangepast op de mogelijkheden van de inwoner en wordt verleend zo lang als nodig is. Om terugval na afronding van het traject te voorkomen is het mogelijk om nazorg in te zetten.

Inwoners met (financiële) vragen en/of behoefte hebben aan ondersteuning bij de administratie kunnen contact opnemen met de gemeente.


Bron: Duo+

​ Aanbesteding budgetbeheer Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen