Webinar Samen de regie, sneller vooruit

De NVVK (branchevereniging schuldhulp en financiële dienstverlening) organiseerde onlangs een geslaagde Webinar waarvoor Beaufin uitgenodigd was en namens de bewindvoerders sprak. Met elkaar hadden wij het over het belang van een goede samenwerking, wat daar voor nodig is, wat de ervaringen zijn en wat nog verbeterd kan worden. Er is een gemene deler: de klant staat voorop!

Wanneer je naar een hulptraject kijkt als 'een poging om financieel gezond te worden', heb je het over een heel ander traject dan de maanden die beschikbaar zijn om schulden af te lossen, constateren de sprekers in het Webinar 'Samen de regie, sneller vooruit. Financiële gezondheid is het doel, de aflosperiode is daar niet meer dan een onderdeel van.

Kijk het hele webinar nu terug!

In dit Webinar werd de campagne ‘Samen de regie, sneller vooruit’ afgesloten. Deze campagne is onderdeel van het project ‘Minder regeldruk, klant voorop’ waarbij we een brug slaan tussen bewindvoering, minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening.

Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, ging in gesprek met:

Joris Korse, algemeen directeur - Beaufin

Joyce Luk, klantreis coördinator - de Rechtspraak

Mr. Paul Rouwen, kantonrechter - rechtbank Zeeland-West Brabant

Mirjam Zwamborn, projectleider - NVVK

Niels Pel, mede-oprichter - Plinkr

Katja Kappelhof, projectleider budgetcoaching - gemeente Haarlem

Bart van de Ven, projectleider - Schuldenknooppunt

Over Plinkr

Plinkr is een sociale onderneming die technische oplossingen ontwikkelt voor schuldhulpverleners. De app van Plinkr wordt ingezet bij de begeleiding en nazorg.

Over Schuldenknooppunt

Schuldenknooppunt maakt gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers makkelijker en sneller. Ook voor bewindvoerders biedt Schuldenknooppunt oplossingen voor communicatie met de schuldeisers.

Over Beaufin

Beaufin zet zijn expertise in voor het maatschappelijk belang van bewindvoering, budgetbeheer en mentorschap. Zij werken nauw samen met de gemeente Haarlem.

Met de campagne 'Samen Regie, sneller vooruit' werden bewindvoerders en gemeenten uitgedaagd om elkaar op te zoeken en zo meer maatwerk te leveren aan mensen die financiële hulp nodig hebben. Ga naar de NVVK-themapagina Samen de regie, sneller vooruit voor meer informatie.


Bron: NVVK

Webinar Samen de regie, sneller vooruit