Zorgverzekering en dementie

De basiszorg wordt in Nederland vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (zvw). Het is verstandig om ieder jaar te controleren welke zorg bij dementie vergoed wordt door de zorgverzekering. Want de ene zorgverzekering sluit misschien beter aan bij jullie wensen dan de andere. Dat kan een reden zijn om over te stappen. In de Keuzewijzer zorgverzekering 2023 vergelijken we tien zorgverzekeraars met elkaar en laten je zien waar je op kunt letten.

https://kiesjezorgverzekering.dementie.nl/?_ga=2.203745879.690981931.1671008519-409141839.1654092603

In het overzicht hieronder zie je welke begeleiding en zorg in je zorgverzekering zit:

Welke zorg bij dementie wordt vergoed in het basispakket?

Wie in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Hierdoor krijg je toegang tot de zorg uit het basispakket. Het basispakket bestaat uit basiszorg waar je altijd gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld de huisarts, opname in ziekenhuis en casemanagement dementie. Onder bepaalde voorwaarden wordt er meer zorg vergoed. Dit geldt bijvoorbeeld voor ergotherapie, fysiotherapie, sommige medicijnen en hulpmiddelen, logopedie, revalidatie, palliatieve zorg en ziekenvervoer. De zorgverzekeraar betaalt vanuit het basispakket een maximaal aantal behandelingen, uren en/of bedrag.

Heb je niet genoeg aan de vergoedingen vanuit het basispakket? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Let op: Er is een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten, behalve huisartsbezoek. Je moet wel eigen risico betalen voor (extra) zorg die de huisarts aanvraagt, zoals medicijnen of onderzoek in het ziekenhuis. Het eigen risico blijft in 2023 385 euro.

Verschillen tussen basispakketten

Het lijkt soms of zorgverzekeraars allemaal hetzelfde bieden. En dat klopt ook voor de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is namelijk bij elke zorgverzekeraar gelijk. Je hebt wél een keuze in hoe deze basiszorg vergoed wordt. Daarom is de ene basisverzekering duurder dan de andere. Er zijn vier opties:

Restitutiepolis
Bij een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Je kunt altijd naar een zorgverlener waar je zelf het liefste naartoe gaat. Soms moet je een rekening eerst zelf betalen, omdat een zorgverlener geen contract heeft bij je zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraar betaalt altijd de behandelingen die vallen binnen het basispakket.

Naturapolis
Met een naturapolis heb je minder keuze dan bij een restitutiepolis. Daarom is de naturapolis goedkoper. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners, maar niet met allemaal. Je kunt vanuit de naturapolis alleen zorg krijgen van zorgverleners met een contract. Wil je zorg van een andere zorgverlener? Dan moet je soms zelf bijbetalen.

Combinatiepolissen
Een aantal zorgverzekeraars biedt combinatiepolissen of mixpolissen aan. De combinatiepolis voegt de voordelen van de natura- en de restitutiepolis samen. Een combinatiepolis is goedkoper dan de restitutiepolis, maar geeft niet dezelfde vrije keuze voor zorgverleners.

Budgetpolis
Sommige zorgverzekeraars hebben ook budgetpolissen. De vrije keuze voor zorgverleners is nog minder groot dan bij de naturapolis. Vaak is de prijs van de verzekering daardoor lager dan bij de restitutie- en naturapolis. Let goed op: krijg je zorg van een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft? Dan moet je een deel van de zorg zelf betalen.

Vergelijking aanvullende zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars verschillen van elkaar door het bedrag dat ze vragen voor de basisverzekering. Maar het grootste verschil zit in de aanvullende verzekeringen. Dit zijn vergoedingen voor zorg die buiten het basispakket vallen. Je kunt ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren. Je betaalt dan extra, maar krijgt ook meer zorg.

Elke zorgverzekeraar heeft aanvullende pakketten. De verschillen tussen de pakketten zijn groot. We raden je daarom aan om goed te kijken wat de zorgverzekeraar wel en niet betaalt. Om je te helpen hebben we de verschillende aanvullende pakketten van tien zorgverzekeraars met elkaar vergeleken. We kozen zorgverzekeraars op grootte (aantal klanten), de waarde voor mensen met dementie en landelijker dekking. Het overzicht neemt dus niet alle zorgverzekeraars mee.

We hebben gekeken naar alle vormen van zorg die onder dementiezorg vallen. Denk aan therapie, tijdelijke opvang, mantelzorg en palliatieve zorg. In de tabellen van de Keuzewijzer zorgverzekering 2023 kun je zien wat de zorgverzekeraars minimaal en maximaal vergoeden. Hieronder kun je de online Keuzewijzer bekijken en de Keuzewijzer zorgverzekering 2023 als pdf downloaden. De online Keuzewijzer is het beste te bekijken via laptop of computer.

Bron: Alzheimer Nederland, dementie.nl

Zorgverzekering en dementie