​Vrijstelling vermogen verruimd bij kwijtschelding belastingen

Geen-kwijtschelding-door-banksaldo is al jaren een veelvoorkomend probleem. Gemeenten en waterschappen mogen echter sinds dit jaar een ruimere vermogensgrens voor hanteren. Bovendien mogen zij gepensioneerden eerder voor kwijtschelding in aanmerking laten komen.

Het aangehouden vermogen (dan wel de reservering) is een jaarlijks terugkerend dilemma voor bewindvoerders. Te veel reserveren leidt tot afwijzing van kwijtscheldingsaanvragen, terwijl te weinig reserve een risico geeft bij onvoorziene kosten. Een noodzakelijke buffer voor een gezond financieel huishouden wordt door strenge regels afgestraft. Maar dat hoeft dus niet meer wanneer gemeenten en waterschappen de regels bij verordening aanpassen. In een recente nieuwsbrief van Schuldinfo werd uitgebreid aandacht besteed aan het optrekken van de vermogensgrens door gemeente en waterschap rond de toekenning van kwijtscheldingen.

Bijzonder inkomen op bankrekening: energietoeslag
Soms wordt de vermogensvrijstelling overschreden vanwege een bijzonder inkomen dat op de bankrekening is gestort. De Nationale ombudsman heeft in diverse rapporten geoordeeld dat het geen rekening houden met dit bijzondere inkomen onbehoorlijk is. Hierbij zijn rapporten omtrent een te hoog saldo door voorlopige teruggaaf die moet worden terugbetaald, te hoog banksaldo door gestort bijzondere bijstand, door gestorte langdurigheidstoeslag, smartengeld. In lijn met deze rapporten is het ook onbehoorlijk om de energietoeslag die gereserveerd wordt voor de eindafrekening mee te nemen bij de vaststelling van het vermogen.

Verder belangrijk om te weten

Er mag geen aanvraagtermijn worden gehanteerd. Sommige gemeenten en waterschappen hanteren een aanvraagtermijn voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding, bijvoorbeeld:

  • de aanvraag moet binnen 6 weken na het ontvangen van de aanslag worden ingediend, of;
  • de aanvraag moet worden ingediend voordat een dwangbevel is betekend.

Volgens de Nationale ombudsman mogen belastingdienst, gemeenten en waterschappen geen aanvraagtermijn hanteren voor een verzoek om kwijtschelding. Alleen wanneer de (laatste termijn van de) aanslag al betaald is mag een aanvraagtermijn worden gehanteerd, namelijk 3 maanden.


Bron: Schuldinfo.nl

​Vrijstelling vermogen verruimd bij kwijtschelding belastingen