Positieve uitkomst!

Mijn naam is Burak Gul en ik ben onder bewind gekomen, omdat ik niet met geld kon omgaan. De rekeningen liet ik onbetaald liggen en werden al snel schulden. Ik gaf mijn inkomen uit aan mijn verslaving en lette niet op de vaste lasten die betaald moesten worden. Nadat mijn moeder verhuisde naar een verzorgingshuis, kwam ik op straat te staan. Ik had geen woning meer. Via het Wijkteam in Zaandam ben ik toen gaan praten met Beaufin bewindvoering en is er bewind ingesteld. In het begin had ik daar geen trek in en voelde ik me er niet zo goed bij. Mijn vakantiegeld werd ingehouden omdat daar vaste lasten mee voldaan moesten worden. Ik was nog steeds verslaafd en wilde ook daar geld aan uitgeven, maar doordat ik niet meer over al mijn geld kon beschikken, ging dat niet meer.

Via andere zorgverleners en het Leger des Heils kwam ik al snel in een opvang. Daar kreeg ik kost en inwoning. Begin 2021 ben ik naar een afkickkliniek gegaan voor mijn verslaving. Zodra ik de deur van de kliniek opende, voelde dat als een veilige omgeving en als een verlossing voor mij. Ik was blij dat ik daar was. Ik wilde af van de fysieke en mentale druk en pijn van de verslaving en daar maakte ik een begin mee in die afkickkliniek. Mijn bewindvoerder regelde ondertussen al mijn financiën. Alle financiele post en brieven van deurwaarders gingen gelukkig naar de bewindvoerder. Zo kon ik mij richten op mijn herstel en had ik geen stress over mijn geldzaken.

Na de kliniek voelde het nog vreemd en onwennig, maar ook zeer positief. Stap voor stap ging ik vooruit en wilde ik niet meer terug. In het voorjaar ging ik van de opvang van het Leger des Heils naar Beschermd Wonen via Parnassia. Dat was fijn. Al hadden ze ook daar strenge regels en controles. Maar het ging goed. Na een half jaar kreeg ik een urgentie voor een eigen woning. Deze heb ik eind 2021 ook gekregen. De bewindvoering heeft heel wat zaken rond de verhuizing geregeld; bijzondere bijstand, maar ook verhuisberichten en nieuwe overeenkomsten voor energie en verzekeringen.

De bewindvoering was onderhand ook bezig met het opzetten van een schuldenregeling voor mijn schulden. Dat is bijna rond. Daarmee heb ik uitzicht op een schuldenvrije nieuwe start in mijn eigen woning.

Beaufin Bewindvoering is goed bereikbaar en beschikbaar voor overleg en uitleg. De bewindvoering heeft mij geleerd dat ik met een klein budget ook goed kan omgaan. Die discipline zal mij straks ook goed helpen als ik weer op eigen benen sta. Door het bespreken met de bewindvoerder en het meekijken in mijn online kasboek van Beaufin, ben ik actief betrokken gebleven bij mijn budget. Al met al ben ik zeer tevreden met Beaufin. Ik zou tegen iedereen met geldzorgen willen zeggen; ga naar Beaufin en laat je door hun helpen!

Positieve uitkomst!