Nieuwe website Toolboxbewind.nl

Binnen Beaufin hebben wij cliënten met diverse vormen van problematiek. Zelf hebben wij de meeste affiniteit met drie groepen in het bijzonder: kwetsbare ouderen, psychiatrie en LVB. Zo is onze permanente educatie vaak gerelateerd aan deze groepen en faciliteren wij specifiek onderzoek in deze segmenten. Waaronder het RAAK-MKB project.

Op 11 juli wordt de vernieuwde website www.toolboxbewind.nl gelanceerd. Het is een site gericht op bewindvoerders om de doelgroep van cliënten met een lichtverstandelijke beperking (LVB cliënten) beter te bedienen.

De site is vormgegeven in het RAAK-MKB project waaraan Beaufin met de Hogeschool van Amsterdam heeft deelgenomen. Rosine van Dam is de onderzoeker en de resultaten van het onderzoek worden gebruikt in haar promotietraject.

Op de site www.toolboxbewind.nl zijn diverse ondersteuningstools te vinden die bewindvoerders kunnen gebruiken om cliënten met een Licht verstandelijke Beperking beter te kunnen herkennen én om die cliënten beter te kunnen ondersteunen.

Ook voor verwijzende partijen naar bewind staan er interessante zaken op de site die zij kunnen gebruiken richting hun cliënten.

  • Een filmpje over wat bewind inhoudt.
  • Een stappenplan bewind over de procedure van aanmelding bewind tot uitvoering.
  • Een scoreformulier financiële vaardigheden.
Nieuwe website Toolboxbewind.nl