Invoering tijdelijk afsluitverbod voor energieschulden

Met de stijgende energieprijzen stijgt ook het risico op afsluiten. Met name de prijsvechters onder de energieleveranciers willen hier nog wel eens snel toe overgaan. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden geldt vanaf 26 oktober 2022 tot 1 april 2023 een algeheel afsluitverbod.

Alleen wanneer aantoonbaar aan de extra procedurevoorschriften is voldaan, mag worden afgesloten. Daarnaast geldt bij het aanbieden van een betalingsregeling een heraansluitverplichting waarvoor de netbeheerder geen extra kosten in rekening mag brengen.

Door de uitzonderlijk stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne dreigen veel mensen hun energierekening deze winter niet meer te kunnen betalen. Vanwege de invoering van het prijsplafond en de stijging van de uitkeringen en het minimumloon per 1 januari 2023 is de verwachting dat dit voor de meeste mensen tijdelijk zal zijn. Om te voorkomen dat energieleveranciers te snel tot afsluiting overgaan zijn de regels uit de zogenaamde ‘winterregeling’ behoorlijk aangescherpt.

De winterregeling zoals we die tot nu toe kennen kent een afsluitverbod in de periode van 1 oktober tot 1 april wanneer betrokkene zich aangemeld heeft voor schuldhulpverlening. Bovendien geldt in deze periode een heraansluitverplichting wanneer betrokkene al afgesloten is en zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening. Volgens een NVVK-convenant geldt deze regeling overigens het hele jaar. Daarnaast geldt extra bescherming voor kwetsbare consumenten. Wanneer de debiteur een verklaring overlegt van een arts (niet de behandelend arts), die inhoudt dat afsluiting ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg zal hebben, dan geldt een afsluitverbod c.q. heraansluitverplichting. Deze uitzondering geldt het hele jaar.

Een algeheel afsluitverbod
Tot april 2023 geldt in beginsel een algeheel afsluitverbod vanwege wanbetaling. Alleen wanneer de energieleverancier aantoonbaar aan de extra procedurevoorschriften heeft voldaan en het niet lukt om in persoonlijk contact te komen mag worden afgesloten. In de toelichting op de regeling staat hierover het volgende: “Het gaat hierbij dus om situaties waarin de leverancier, ondanks diens uiterste inspanningen om met de debiteur persoonlijk in contact te treden, geen enkele reactie ontvangt van de debiteur of deze op geen enkele manier bereid is om met de leverancier in contact te treden dan wel elke wijze van contact met de leverancier bij herhaling afwijst.”Bron: Schuldinfo

Invoering tijdelijk afsluitverbod voor energieschulden