Géén collectiviteitskorting zorgverzekeringen in 2023

Inmiddels is bekend dat de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen in 2023 verdwijnt. Er zijn veel mensen die gebruik maken van deze collectiviteitskorting, bijna 2 op de 3 Nederlanders en in de bewindvoering zelfs nog veel meer.

Veelal betreft het mensen met een minimum inkomen. Toch verdwijnt de collectieve korting niet zonder reden. Er is al langere tijd kritiek op deze vorm van korting.

Het wegvallen van collectiviteitskorting is vooral voor minima erg zuur. Dit zijn mensen met een zeer laag inkomen, die een minimapolis hebben bij hun gemeente. Via de huidige constructie helpt de zorgverzekeraar deze mensen met een collectiviteitskorting. Daarbovenop draagt de gemeente bij via een gemeentelijke bijdrage. De kosten worden dus flink gedrukt voor mensen die leven van een bestaansminimum. Vanaf 2023 is dit niet meer toegestaan. Vanuit deskundigen klinkt er forse kritiek. Zij zijn bang dat mensen met een minimum inkomen zorg gaan mijden, of zich slechter verzekeren.

De collectiviteitskorting voor basiszorgverzekeringen in 2022 is op dit moment maar 5%. In 2023 verdwijnt de collectiviteitskorting voor de basisverzekering volledig. Je kunt dan nog wel korting krijgen op een aanvullende zorgverzekering. De reden dat collectiviteitskorting verdwijnt, is dat verzekerden momenteel buiten het collectief iets meer betalen. Zij vangen op deze manier de korting van het collectief op. Daarom zullen een aantal verzekerden juist minder betalen na het afschaffen van de collectiviteitskorting. Voor een grote groep positief dus. Echter is het afschaffen van collectiviteitskorting een klap voor mensen met een minimum inkomen. Juist die mensen die het al moeilijk hebben. In 2022 konden zij nog collectiviteitskorting krijgen via hun gemeente, maar in 2023 niet meer. Ook organisaties mogen geen collectiviteitskorting meer geven. Wél kunnen zij kiezen voor andere constructies, zoals korting op het vrijwillig eigen risico of een ‘minder verzuimregeling’.

Bron: Menno de Haan, ZorgKiezer

Géén collectiviteitskorting zorgverzekeringen in 2023