Even voorstellen...…. Ellen Bremerman!

Mijn naam is Ellen Bremerman en ik werk sinds december 2019 bij Beaufin als mentor. Daarvoor was ik ook al ruim 6 jaar aan het werk als mentor en coördinator van vrijwillig mentoren. Mijn kinderen zijn al volwassenen en wonen zelfstandig. Dat betekent dat ik weer alleen woon. Ik vind het heerlijk om ’s avonds in alle rust met de krant of een boek op de bank te zitten. Daarnaast houd ik ook van buiten in de natuur zijn (wandelen en fietsen) en doe ik minimaal eenmaal per week aan yoga.

Als mentor behartig ik de niet-materiele belangen van mensen die zorg nodig hebben, zelf hun belangen niet voldoende kunnen behartigen en ook niemand in hun naaste omgeving hebben die dat voor hun kunnen doen (op een juiste manier). Mijn drijf om dit werk te doen is dat ik vind dat iedereen recht heeft op de meest passende zorg. Dat er gekeken wordt naar wat ‘deze’ persoon nodig heeft. Niet voor iedereen is de beste oplossing om de rest van het leven in groepsverband te moeten leven met mensen waarvan de enige overeenkomst is dat ze hetzelfde ziektebeeld hebben. Daarbij vind ik dat iedereen vertegenwoordigd moet worden als die dat zelf onvoldoende kan, ook als iemand alleen in het leven staat.

Toen ik in december 2019 begon als mentor bij Beaufin waren er vier beschikkingen mentorschap. Nu hebben we rond de 130 beschikkingen mentorschap of curatele en heb ik drie collega mentoren. Een persoonlijk succes is voor mij de uitspraak van een alleenstaande cliënt: ‘jij bent de enige tegen wie ik kan zeggen wat ik echt wil en voel. Je neemt ook altijd de tijd om naar mij te luisteren.’

Vermoedelijk zullen mijn collega’s mij omschrijven als iemand die veel ervaring heeft, zowel als mentor als in het leven en werk in het algemeen. Hopelijk zien collega’s ook dat ik altijd ruimte maak voor een praatje en altijd tijd zal vrijmaken voor collegiaal overleg. Bij vragen kunnen ze altijd bij mij terecht.

Beaufin kent vier kernwaarden, die samen LEEF vormen. LEEF is voor mij een belangrijk motto. Voor de cliënten gaat het dan om de ‘kwaliteit van leven’. Voor mijzelf mijn hart volgen en de dingen doen die ik belangrijk vind. Eerlijk zijn is daarbij voor mij een heel belangrijke kernwaarde, naar cliënten, collega’s en ook naar mezelf.

De vrijheid in het uitvoeren van het werk vind ik heerlijk. Daarbij is Beaufin een zeer gemêleerde organisatie, niet alleen qua cliënten maar ook collega’s. Dat is wat mij zeer goed past. Als mentor hoef ik niet de hele dag achter een bureau te zitten, maar kan ook op de fiets cliënten bezoeken door heel Amsterdam.

Even voorstellen...…. Ellen Bremerman!