​Duidelijkheid aanpak energiearmoede

Voor veel cliënten die zelfstandig wonen, zijn de effecten van de energiecrisis voelbaar. Hoge energienota’s zetten hun budgetplannen onder druk. Terwijl cliënten zich soms ook (ongewenst) rijk rekenen met de energietoeslag en tegemoetkoming. Ben je het overzicht kwijt waar jouw client aanspraak op maakt?

In dit item lees je meer over de aanpak van energiearmoede, in het bijzonder in Amsterdam.

De aanpak energiearmoede bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen
  2. Vangnet bewoners die in financiële problemen komen door de sterk stijgende energiekosten.
  3. Hulp bij energie besparen

1. Energietoeslag voor alle minima huishouden

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor alle huishoudens met een laag inkomen in de gestegen energiekosten. Ook voor 2023 heeft het kabinet aangekondigd een energietoeslag uit de keren. Van dat budget keert Amsterdam € 500,- in 2022 uit.

Uitbetaling € 1.000 energietoeslag op 11 november
Op vrijdag 11 november ontvingen alle huishoudens in Amsterdam en Weesp die dit jaar al energietoeslag hebben ontvangen automatisch € 1.000,- op hun bankrekening. Zij hoefden hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 500,- waar ze nog recht op hebben van dit jaar en € 500,- uit 2023. Huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen ontvangen in 2022 hiermee in totaal € 1.800,- energietoeslag

Loslaten vermogensnorm
Huishoudens met een laag inkomen maar met een hoger vermogen kunnen in 2022 € 1.000,- energietoeslag krijgen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 500,- voor 2022 en € 500,-uit 2023. Ze kunnen een aanvraag doen op amsterdam.nl/energietoeslag.

€ 800,- energietoeslag in 2023
Huishoudens met een laag inkomen hebben in 2023 recht op € 800,- energietoeslag. De vermogensnorm komt hierbij te vervallen. Aanvraag doen hiervoor is nog niet mogelijk. De gemeente informeert de inwonere zodra hier meer over bekend is.

Hoe lang duurt een aanvraag
Door de duizenden aanvragen van energietoeslag duurt het afhandelen langer dan 8 weken. De Gemeente tracht dit jaar de achterstanden weg te werken. Indien een klant in grote nood komt, kan in hele uitzonderlijke situaties de aanvraag met voorrang worden behandeld. Beaufin kan een verzoek doen om de aanvraag met voorrang te behandelen van een klant die in grote nood is. Daarbij streeft de gemeente ernaar de aanvraag dezelfde dag nog af te handelen. Uiteraard geldt dit alleen voor urgente situaties.

2. Financieel vangnet voor wie geldproblemen heeft door sterk stijgende energiekosten

Ondanks de energietoeslag komen veel cliënten financieel in de knel door de energiecrisis. Om deze huishoudens met problemen gericht te helpen, is maatwerk nodig. Diverse gemeenten hebben hiervoor een vangnet ontwikkeld dat door de buurtteams of wijkteams uitgevoerd wordt. Dit vangnet bestaat in Amsterdam uit een combinatie van coulance vanuit de schuldeisers plus een renteloze lening en bijzondere bijstand die inwoners kunnen aanvragen via de buurtteams.

3. Hulp aan Amsterdammers bij energie besparen

Inwoners met weinig geld kunnen gratis hulp krijgen bij het besparen van stroom en gas. Zoals energieadvies aan huis mét een box met gratis bespaarartikelen en met de Stadspas met groene stip krijgen ze een korting van € 275,- op een energiezuinige wasmachine of koelkast

Extra steunmaatregelen

Amsterdam heeft in de begroting voor 2023 extra steun aangekondigd voor mensen die in de knel komen door de snel stijgende prijzen. De extra steun komt dit jaar nog, en loopt door in 2023.

In 2022

  • Eenmalige verhoging Kindtegoed op de Stadspas. Het bedrag stond vanaf 24 november op de pas. Houders van een Stadspas met kindtegoed ontvingen een brief.
  • Eenmalig € 100,- extra voor mensen met de energiemodule in de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Het bedrag werd rond 24 november automatisch op de rekening gestort.

Pauzemogelijkheid voor debiteuren met aflossingsproblemen

In oktober, november en december 2022 komt Kredietbank Amsterdam klanten financieel tegemoet die door de hoge energiekosten problemen hebben met de aflossing van hun krediet. Concreet betekent dit dat de gemeente de aflossing voor rekening neemt als een klant kan aantonen niets of minder af te kunnen lossen gedurende deze maanden. Hiervoor is een budget van € 100.000,- beschikbaar.

Aanvraag pauze
Klanten, buurtteams en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de afdeling leningenbeheer van de Kredietbank Amsterdam. Tijdens dit gesprek wordt overlegd of en welke aanpassing wordt toegepast in de periode oktober /december 2022.

In 2023

Verhoging van de inkomensnorm voor de Pak-je-kans-regelingen van 120 naar 130%. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van de regelingen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Bron: Nieuwsbrief Armoedebestrijding en schuldhulpverlening Gemeente Amsterdam

​Duidelijkheid aanpak energiearmoede