Convenant bewindvoering Amstelveen & Aalsmeer

Wij zijn verheugd om te vertellen dat we een convenant hebben ondertekend met de Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer.

Steeds meer gemeenten zien het belang in van een goede samenwerking met beschermingsbewindvoerders. In gezamenlijkheid worden de inwoners het beste geholpen. Ook de Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben nu een convenant afgesloten met beschermingsbewindvoerders. Dit convenant is met name gericht op inwoners met schulden. De gemeenten onderkennen de toegevoegde waarde die bewindvoerders bieden in de ondersteuning van de soms kwetsbare inwoners.

Op 16 maart was er een bijeenkomst in het gemeentehuis Amstelveen. Hier werd het convenant ondertekend tussen de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en beschermingsbewindvoerders. In totaal drie kantoren, waaronder Beaufin, waren uitgenodigd.

Voorafgaand aan de ondertekening vond een rondetafelgesprek plaats. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Amstelveen), beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners en bewindvoerders wisselden visies en ervaringen uit. Knelpunten en elkaars toegevoegde waarde werden benoemd en erkend. Namens Beaufin was haar Algemeen Directeur Joris Korse aanwezig.

Een aantal belangrijke punten uit het convenant zijn:

1.Verhogen van de kwaliteit van beschermingsbewind: bewindvoerders die meedoen, moeten voldoen aan kwaliteitseisen en goed op de hoogte zijn van de sociale kaart en ondersteuningsaanbod van de betrokken gemeenten.

2.Een sneller schuldhulpverleningsproces: door het wegnemen van schakels komen schuldregelingen sneller tot stand. Bewindvoerders melden zelf zo snel mogelijk inwoners aan bij Balans Schuldhulpverlening en partijen onderhouden regelmatig contact met elkaar.

3.Betere ondersteuning van klanten naar financiële zelfredzaamheid. Omdat schulden niet alleen komen, zijn in het convenant afspraken gemaakt over hoe een bewindvoerder samen met Balans tijdens Schuldenbewind optrekt in de ondersteuning van de cliënten. Voor een deel van de klanten is blijvende uitstroom uit bewind een uiteindelijk doel.

Ondertekening convenant