Budgetplan in pictogrammen

Binnen Beaufin kampt een grote groep cliënten met lichtverstandelijke beperking of is er een taalachterstand. Om ook deze cliënten optimaal te kunnen informeren, gebruiken wij sinds kort picto’s om de klant beter inzicht te geven in zijn eigen budgetplan.

Beaufin is gespecialiseerd is de doelgroepen: kwetsbare ouderen, psychiatrie en lichtverstandelijke beperking. (In willekeurige volgorde) Wij trachten onze dienstverlening continu te verbeteren en in het bijzonder bij deze clientgroepen. De cliënten met een lichtverstandelijke beperking hebben veel baat bij het gebruik van pictogrammen. Hiermee wordt het financieel overzicht met de verschillende inkomsten en uitgaven visueel gemaakt voor de klant en is dit beter te begrijpen. Wij maken hierbij gebruik van 36 verschillende pictogrammen, uiteenlopend van een Netflix picto tot kinderbijslag.

Binnen zorgverlener Odion en de LVB cliënten waarmee wij de eerste besprekingen deden, is het gebruik van picto’s met gejuich ontvangen.

Heb jij ook interesse en heeft jouw client hier mogelijk ook veel baat bij? Laat het ons graag weten!

Budgetplan in pictogrammen