Budgetbeheer binnen gemeentelijke of instellingsgebonden samenwerking

De missie van Beaufin is Ruimte om te leven! Iedereen, ongeacht sociale positie, afkomst of levenswijze, moet ruimte hebben om te leven. Het hebben van financiële basiszekerheid is hiertoe een absolute voorwaarde. Beaufin creëert deze voor cliënten en inwoners van diverse gemeenten door hen te ondersteunen bij het voeren van een kloppende financiële administratie en, waar nodig, taken over te nemen. Ook het financieel zelfredzaam maken van cliënten door het voeren van coaching gesprekken met cliënten, het wijzen op mogelijkheden en/of valkuilen behoort hiertoe. Leidraad is dat iedereen die ondersteuning ontvangt die passend is bij zijn of haar specifieke situatie.

Onze missie én onze kernwaarden, laagdrempelig, energiek, eerlijk en flexibel, laten wij doorwerken in de vormen van dienstverlening die wij bieden binnen diverse gemeenten. Het werkt ook door op de wijze waarop wij invulling geven aan de uitvoering van onze werkzaamheden en de invulling van de begeleiding. Binnen onder meer de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen en Uithoorn, is Beaufin actief als budgetcoach, bewindvoerder en/of budgetbeheerder.

Beaufin beschikt over een ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en ondersteunen van cliënten richting (financiële) zelfredzaamheid. De medewerkers van Beaufin vormen een afspiegeling van de maatschappij. Beaufin wordt gevormd door mensen met een zeer diverse culturele achtergrond, gezindte en visie op de maatschappij. Waar al onze medewerkers elkaar in vinden, is de intrinsieke motivatie om iedereen ruimte te geven om te leven! Meer over ons? Bekijk onze bedrijfsvideo.

In de gemeentelijke samenwerkingen biedt Beaufin de inwoners normaliter drie pakketten aan. Inhoudelijk is hier veelal sprake van maatwerk.

Aangeboden pakketten

  • financieel beheer bij een schuldensituatie (licht)
  • vaste lastenbeheer(middel)
  • volledig budgetbeheer (zwaar)

Binnen de invulling van de pakketten wordt door Beaufin ruimte gelaten voor aanpassing aan de specifieke situatie van de te ondersteunen inwoner. De laatste twee vormen van ondersteuning (zwaar en middel) wordt veelal aangeboden tezamen met budgetcoaching.

Het inzetten van budgetcoaching is afhankelijk van de specifieke situatie van de inwoner, de leerbaarheid, de belastbaarheid, etc. Het bieden van nazorg is daarbij in voorkomende gevallen belangrijk. Door een koppeling van de bankrekening(en) van de inwoner aan het (online inzichtelijke) systeem van Beaufin kan de budgetbeheerder altijd vinger aan de pols houden, ook als de budgetbeheerder zelf het budget niet meer voert.

Beaufin stelt zich tot doel om de inwoners te begeleiden en toe te leiden naar financiële zelfredzaamheid. Hiertoe zal verbinding worden gezocht met ketenpartners binnen de betrokken gemeenten. Uiteraard gemeentelijke instanties, maar ook maatschappelijke instellingen zoals daar onder meer zijn het maatjesproject, streetcornerwork en vluchtelingenwerk.

Voor meer informatie omtrent budgetbeheer binnen een gemeentelijke of instellingsgebonden samenwerking kunt u contact opnemen met Joris Korse (tel 020-3080365 of joris@beaufin.nl)