Bijzondere bijstand ook mogelijk voor hoge energiekosten

Vrijwel iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor een energietoeslag van € 800. In veel gevallen is deze al uitbetaald. Toch is dit voor veel huishoudens onvoldoende. Voor individuele situaties is er uitkomst.

Gemeente Amsterdam heeft ons medegedeeld met een extra betaling van € 500 te zullen komen. Wanneer dit wordt uitbetaald is nog niet bekend. In de meeste gevallen zal deze energietoeslag in combinatie met andere maatregelen van het Rijk (verlaging energiebelasting en Btw-verlaging) voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de energierekening betaalbaar blijft. Voor sommige huishoudens zal de verstrekking echter niet voldoende zijn om de kosten te compenseren, bijv. huishoudens die in financiële problemen dreigen te raken omdat ze een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Het afsluiten van een nieuw gas- en elektriciteitscontract is bijna 90% duurder dan een jaar eerder. Ook zijn er huishoudens die geen aanspraak kunnen maken, zoals Amsterdammers onder de 21 jaar.

Voor individuele situaties kan de bijzondere bijstand mogelijk (in ieder geval tijdelijk) uitkomst bieden. Gemeente Amsterdam past hierbij gebruikelijke regels toe. Het moet gaan om bijzondere niet-voorzienbare situaties waarin geen andere oplossing mogelijk is. Daarnaast moet de toekenning leiden tot een oplossing op langere termijn. De algemene voorwaarden voor toekenning zijn concreet:

  • De energiekosten op jaarbasis zijn aantoonbaar hoger dan kunnen worden betaald van een minimuminkomen (ongeveer € 100 per maand) en de energietoeslag (indien van toepassing).
  • Er moet sprake zijn van een ernstige situatie, bijvoorbeeld een dreigende problematische schuldsituatie door de te hoge energierekening. Wanneer de aanvrager via vroeg signalering, schuldhulpverlening of het Buurtteam binnenkomt, gaan we ervan uit dat de ernst van de situatie daar al door een professional beoordeeld is.
  • Als de oorzaak ligt bij een hoog energieverbruik moet in ieder geval worden aangegeven wat de reden daarvoor is en hoe aan een oplossing wordt gewerkt.
  • De toekenning is tijdelijk en leidt tot een duidelijke verbetering van het perspectief op de langere termijn voor de Amsterdammer (zo nodig met behulp inzet van een energiecoach).
  • De eerste € 100 van het inkomen boven bijstandsniveau wordt vrijgelaten, daarboven wordt 25% van het netto-inkomen in aanmerkingen genomen als draagkracht.
  • De uitkering wordt periodiek, per maand, toegekend, uiterlijk totdat er een nieuw termijnbedrag wordt vastgesteld, maar maximaal voor een jaar.
  • Maatwerk in schrijnende gevallen is mogelijk.

Hoewel Gemeente Amsterdam hierin een voorop loopt, zullen veel gemeenten soortgelijke mogelijkheden creëren om in individuele situaties uitkomst te bieden aan de hoge energiekosten van hun inwoners.Bron: Gemeente Amsterdam

Bijzondere bijstand ook mogelijk voor hoge energiekosten