Licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

Binnen Beaufin zit deze kwetsbare groep cliënten in het DNA van onze organisatie verweven. Wij trachten onze cliënten op de meest geschikte wijze te woord te staan en passen onze communicatie daar zo goed mogelijk op aan. Door onze kennis doorlopend te vergroten (o.a. door periodieke scholing) en onze schat aan ervaring met deze cliëntgroep, kunnen wij cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of dementie optimaal van dienst zijn als hun bewindvoerder.

Een groot gedeelte van onze cliënten heeft psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking (LVB). Cliënten met een licht verstandelijke beperking kennen vaak achterstanden op gebieden als:

  • geestelijke ontwikkeling; wat zich uit in een IQ-score tussen de 50 en 70
  • sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, praktische vaardigheden (zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer) en het vermogen om het gedrag aan te passen aan de wat de omgeving verwacht. Iemand heeft aanzienlijke beperkingen als hij niet voldoet aan dat wat gezien zijn leeftijd en zijn cultuur verwacht wordt.

Ook mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 (die eigenlijk zwakbegaafd zijn) behoren in grote mate tot deze cliëntgroep. Geregeld is er sprake van psychiatrische problematiek bij onze cliënten. Soms in combinatie met de eerder genoemde beperkingen.


Licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek