Aangepaste spreekuurtijden voor cliënten in 2023

Nog meer dan voorheen staat de belastbaarheid onder druk. Het zal niemand een verassing zijn dat de huidige energiecrisis ook veel van bewindvoerders vraagt. Ook de werkzaamheden vanuit de toeslagenaffaire, corona, onze actieve rol in uitstroomtrajecten én de huidige arbeidsmarktsituatie maken dat de belastbaarheid onder druk staat. Wij willen een blijvend goede bewindvoerder, mentor en budgetbeheerder zijn voor alle onze cliënten.

Het heeft ons doen besluiten de spreekuurtijden voor cliënten aan te passen naar 10.00-12.00 uur van maandag t/m vrijdag. Voor instellingen en hulpverleners (al dan niet in bijzijn van de client!) blijven wij alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

Als kantoor voor bewindvoering en mentorschap krijgen we steeds meer taken voor hetzelfde aantal uren.
Daarbij heeft de overheid voor 2023 de tarieven voor bewindvoering en mentorschap niet geïndexeerd waarmee de tarieven in 2023 gelijk blijven aan 2022 ondanks de prijsinflatie.

Als Beaufin willen een goed kantoor zijn en dat ook blijven. De tariefstelling vanuit de overheid is gebaseerd op een bepaald dienstverleningsniveau dat een efficiënt werkend bewindvoerderskantoor moet bereiken.
De overheid stelt de bereikbaarheid van de bewindvoerders voor cliënten hierbij op minimaal vier dagen per week bereikbaar voor tenminste twee uur per dag.

Alles tezamen heeft dit ons doen besluiten om de spreekuurtijd voor cliënten te beperken tot 2 uur per dag, gedurende de gehele week. Vanaf 1 januari 2023 zullen we voor cliënten iedere werkdag bereikbaar zijn van 10.00 – 12.00 uur.

Dit betekent dat wanneer een cliënt binnen deze tijden belt, hij/zij ook daadwerkelijk in deze spreekuurtijd geholpen wordt. Mocht dat niet lukken en er moet toch een terugbelverzoek worden aangemaakt, dan hoort de cliënt diezelfde dag nog van ons. Deze verplichting en belofte leggen wij onszelf op. En daar mogen wij ook op gewezen worden.

Onze cliënten zijn uiteraard ook op de hoogte gebracht van de veranderde tijden.