Uitbreiding binnen Beaufin

Dat Beaufin naast bewindvoering, ook mentorschap aanbiedt, is inmiddels geen nieuws meer. Wij mogen ons al geruime tijd gelukkig prijzen met enkele topmentoren.

Zoals eerder aangekondigd is ons mentorschap team de afgelopen maanden nog verder uitgebreid. Naast Ellen Bremerman en Melissa Oudejans vormen Ibo Abdelkader en nieuwe collega René de Leeuw de mannelijke helft van het mentorschap team.

Binnen het team van bewindvoerders hebben wij eveneens een nieuw gezicht: Amoei Chui. Wij zullen haar binnenkort verder bij je introduceren door haar even in de spotlights te plaatsen.

Last, but definately not least, beginnen er begin september maar liefst 5 stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam aan hun 10 maanden durende stage bij Beaufin. Allen volgen de HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en zitten in het derde jaar van hun opleiding. Ieder van hen wordt individueel begeleid door één van onze bewindvoerders en kan een mooie groei tegemoet zien als vak volwassen professional.

Uitbreiding binnen Beaufin