Meelopen bij hulpverleners

De bewindvoerders en assistent-bewindvoerders hebben de afgelopen maanden meegelopen bij diverse relaties uit het werkveld. Door mee te lopen en mee te kijken leren wij van onze ketenpartners. Zo hopen wij nog beter aan te sluiten op de wensen uit de praktijk. Wij stelden ons de vraag hoe wij in onze bewindvoering nog beter bij de cliënten en hun begeleiders kunnen passen. Naast dat het meelopen een leuke ervaring was, staken wij er ook veel van op! Een mooie vertaalslag naar het werk is in de maak.


Nieuwsbericht: nieuwe en bekende gezichten