Dubbelinterview met Ellen en Melissa, mentoren bij Beaufin

In deze nieuwsbrief staat mentorschap centraal. Wie kunnen wij dan beter introduceren dan onze eigen mentoren: Ellen Bremerman en Melissa Oudejans!

Ellen, jij geeft sinds eind vorig jaar het mentorschap binnen Beaufin vorm. Je bent zeker geen onbekend gezicht in het werkveld. Waar zouden de zorgverleners jou van kunnen kennen?

Veel zorgverleners kennen mij waarschijnlijk nog vanuit mijn rol bij Stichting Mentorschap Amsterdam. Daar ben ik in november 2013 getraind als vrijwillig mentor. Nadat mijn cliënt na een jaar mentorschap overleed ben ik steeds meer overkoepelende werkzaamheden gaan verrichten binnen SMA. De laatste drie jaar werkte ik daar als coördinator. Misschien leuk om te vermelden: mijn eerste cliënt had Beaufin als bewindvoerder.

Hi Melissa, jij bent sinds 1 oktober jl. ons team komen versterken. Welkom! Kun jij jezelf even kort voorstellen?

Hi! Mijn naam is Melissa Oudejans en ik ben 29 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en onze kinderen in Purmerend. Tijdens mijn hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik stage gaan lopen bij Prinsenstichting. Na mijn stageperiode ben ik gaan werken voor de stichting met licht verstandelijk beperkte cliënten met bijkomende psychiatrische problematiek. Tijdens de negen jaar dat ik daar heb gewerkt heb ik mij gespecialiseerd in stoornissen in het autistisch spectrum, hechtingproblematiek, angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychose & persoonlijkheidsstoornissen en verslaving.

Als ik voor mijzelf spreek, is dit vreemde jaar voorbijgevlogen. Ellen, hoe kijk jij terug op jouw eerste jaar bij Beaufin?

Ellen: Mijn eerste jaar was zeer bijzonder. Direct vanaf de start in december 2019 ‘vlogen’ de cliënten voor mentorschap naar binnen, zowel cliënten die al bekend waren binnen Beaufin omdat zij al onder bewind stonden, als nieuwe cliënten voor zowel bewind als mentorschap. Maar ook enkele cliënten waar Beaufin alleen het mentorschap voor uitvoert.

Na een paar maanden kwamen de Covid 19 besmettingen ook in de huizen waar cliënten woonden. Veel cliënten heb ik een aantal maanden niet kunnen ontmoeten. Dat was lastig voor hen maar ook voor mij. Gelukkig zijn er veel cliënten waar telefonisch contact ook mee mogelijk is. En natuurlijk heeft iedereen een kaartje gekregen. Bij cliënten die zelf ook besmet waren was het contact met de zorgverleners zeer intensief. Gelukkig is uiteindelijk maar één cliënt van mij aan de Covid 19 besmetting overleden.

Melissa, mentorschap is een nieuwe rol voor jou. Wat spreekt je aan in jouw nieuwe functie als professioneel mentor?

Melissa: Mentorschap is zeker een nieuwe rol voor mij omdat ik begeleider was bij de Prinsenstichting en dus in het primair proces werkte. Daar had ik wel te maken met (professionele) mentoren van cliënten. De Prinsenstichting werkt zoals veel instellingen vanuit de driehoek en het spreekt mij aan om nu in een andere hoek van die driehoek te staan. Op deze manier kan ik de belangen van de cliënt behartigen, maar maak ik geen meer uit van het primair proces.

Ellen, jouw wekelijkse Beaufin-tijdsinvestering groeide in een heel rap tempo, net als jouw cliëntengroep. Sneller dan verwacht, met uiteindelijk de recente komst van Melissa tot logisch gevolg. Heb je een verklaring voor deze ontwikkeling? En qua vraag naar mentorschap in algemene zin?

Ellen: Naar mijn idee is de vraag naar mentorschap in zijn algemeenheid gegroeid door de nieuwe wetten die in de plaats zijn gekomen van de Bopz, namelijk de Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ. In deze wetten wordt expliciet genoemd dat iemand een wettelijk vertegenwoordiger nodig heeft als iemand niet meer (voldoende) voor zijn eigen belangen kan opkomen of de consequenties van zijn keuzes niet meer kan overzien en er dwangmaatregelen nodig worden geacht.

De snelle groei van mentorschap binnen Beaufin verbaasd mij eigenlijk niet zo. Bij veel verwijzers staat Beaufin goed aangeschreven. Het heeft zeker meerwaarde dat zowel mentorschap en bewind uitgevoerd worden door één organisatie maar wel door twee verschillende personen. Het ‘vierogen principe’ is gewaarborgd maar tegelijkertijd kunnen we wel snel schakelen.

Melissa, je bent direct gestart met het opbouwen van een eigen cliëntenkring en je hebt enkele cliënten van Ellen overgenomen. Echt een sprong in het diepe. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd hoe jouw eerste maand is verlopen. Vertel ons jouw ervaringen!

Melissa: De eerste week kwam er ontzettend veel op mij af. Ik kreeg op dag 1 een laptop en een telefoon in mijn handen gedrukt. Ik hoorde termen die ik nooit eerder gehoord had, ontmoette veel verschillende mensen (corona proof natuurlijk!) en werd overspoeld met informatie. Inmiddels zit ik in mijn vierde werk week en heb ik al ontzettend veel geleerd en gedaan. Het loopt storm met aanvragen en ik begin al een aardige eigen kring op te bouwen met veel verschillende type cliënten wat ik ontzettend leuk vind.

Welke verwachtingen hebben jullie van jullie samenwerking als mentorschap-duo binnen Beaufin?

Melissa: Ik leer ontzettend veel van Ellen, die natuurlijk heel ervaren is in het mentorschap. Omdat dit onderdeel van Beaufin nog vrij nieuw is, is het leuk dat Ellen en ik het mentorschap binnen Beaufin samen meer vorm kunnen gaan geven de komende tijd. Hopelijk wordt het onderdeel mentorschap net zo groot als de financiële onderdelen en kan Beaufin ‘Bewindvoering & budgetbeheer’ straks ‘mentorschap’ toevoegen aan de naam.

Ellen: Mijn verwachting wordt voor een deel meteen al ingelost: het kunnen delen van mijn caseload. Melissa neemt een aantal cliënten van mij over. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om casussen te kunnen bespreken met een mede collega. Ook het opstarten van intervisie – de tijd nemen om te reflecteren op je eigen handelingen/besluiten – is van mij een wens om op te pakken met Melissa (en misschien in de toekomst met nog meer collega’s)

Mochten mensen met jullie in contact willen komen of cliënten willen aanmelden, hoe kunnen zij jullie het beste bereiken?

Via email: melissa@beaufin.nl en ellen@beaufin.nl of via onze mobiele nummers: 06-34356846 (Melissa) en 06-14717931 (Ellen).

Dubbelinterview met Ellen en Melissa, mentoren bij Beaufin