Schuldendossiers rechtstreeks naar GKA

De afgelopen jaren is er een steeds intensiever contact gegroeid met beleidsbepalers van Gemeenten. Er wordt binnen Beaufin meegedacht in vraagstukken rond armoedebeleid en zelfredzaamheid. In dit kader wordt meegedaan aan een pilot project van Gemeente Amsterdam. Beaufin mag hierbij zonder tussenkomst van MADI’s (maatschappelijke dienstverleners), schuldsaneringsaanvragen rechtstreeks indienen bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. De inwoners van Amsterdam met problematische schulden hebben hiermee een verkort traject van hun schuldsaneringsaanvraag.

Vanuit de MADI’s is er intensieve begeleiding van de onderbewind gestelde cliënten, die na hun succesvolle schuldsanering weer uit het bewind kunnen stromen. Middels korte lijnen tussen de MADI en de bewindvoerder, worden de cliënten begeleid naar volledige financiële zelfredzaamheid. Ook de andere leefgebieden blijven niet onbelicht.

Binnen Beaufin hebben de eerste cliënten het uitstroomtraject succesvol afgelegd en is er alle vertrouwen in hun financiële zelfredzaamheid voor de toekomst.