Oeps foutje! Uitkering uitbetaald op leefgeldrekening

De Centrale Raad van Beroep moest recentelijk oordelen over een kwestie waarbij de gemeente de bijstandsuitkering op de leefgeldrekening heeft gestort, ondanks dat het bankrekeningnummer van de beheerrekening was doorgegeven. Moet de gemeente de uitkering opnieuw betalen?

Iemand die onder bewind staat krijgt twee bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komt het inkomen binnen en de bewindvoerder betaalt vanaf deze bankrekening de vaste lasten, zorgt voor de noodzakelijke reserveringen en maakt leefgeld over op de leefgeldrekening. Over de leefgeldrekening kan de onder bewind gestelde zelf beschikken. Overzichtelijk en prettig geregeld. Althans als het goed gaat.

De Centrale Raad van Beroep moest recentelijk oordelen over een kwestie waarbij de gemeente de bijstandsuitkering op de leefgeldrekening heeft gestort, ondanks dat het bankrekeningnummer van de beheerrekening was doorgegeven. De onderbewindgestelde heeft het geld opgemaakt…. Moet de gemeente de uitkering opnieuw uitbetalen?

Wanneer het college bekend is met het bewind en de bewindvoerder betaling op de leefgeldrekening heeft uitgesloten door het nummer van de beheerrekening door te geven, handelt het college in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel wanneer het geld toch overgemaakt wordt op de leefgeldrekening.

Het college dient het bedrag dat overgemaakt is op de leefgeldrekening nogmaals over te maken op de beheerrekening, tenzij en voor zover:

  • Het geld in de macht van de bewindvoerder is gekomen (de bewindvoerder heeft het tijdig kunnen onderscheppen);
  • Het geld door de onderbewindgestelde is besteed ter bekostiging van levensonderhoud of studie, of van wat verder voor zijn geestelijk of lichamelijk welzijn dienstig kon zijn.

Voor de bewindvoerder is dit een belangrijke uitspraak. De onderbewindgestelde staat niet voor niets onder beschermingsbewind en moet dus ook beschermt kunnen worden, soms ook tegen zichzelf, bijvoorbeeld bij verkwisting of verslaving. Wanneer de bewindvoerder een maand inkomen mist, kan dat ernstige nadelige gevolgen hebben. Een schuldsanering kan mislukken of als er een vonnis tot ontruiming ligt en de huur niet betaald kan worden kan daardoor alsnog ontruiming volgen. Zeer ernstige gevolgen dus door een ogenschijnlijke kleine fout bij de uitkerende instantie. Door deze uitspraak werd de uitkerende instantie verplicht opnieuw uit te keren en daardoor kon de bewindvoerder alsnog de vaste lasten voldoen en zo de cliënt beschermen tegen deze gevolgen.

Oeps foutje! Uitkering uitbetaald op leefgeldrekening