Motiverende gesprekstechnieken

Motivatie is de sleutel tot verandering. En verandering is wat veel van onze cliënten met een lichtverstandelijke beperking willen of nodig hebben. Door motiverende gesprekstechnieken toe te passen, dragen wij bij aan kleine stappen in de gewenste richting.

Iedereen leeft ergens voor. Iedereen heeft drijfveren, soms groot, soms klein en onzichtbaar. Zingeving speelt een grote rol bij motivatie van onze cliënten. Door te onderzoeken wat iemands leven zin geeft, komen de drijfveren vanzelf naar boven. Hieruit kan kracht gehaald worden: er is reden om te knokken. Dat geldt eens te meer voor geldzaken en gedrag dat hierop van invloed is.

Om iemand te ondersteunen bij verandering is het dus belangrijk om drijfveren te onderzoeken. Maar ook om rekening te houden met de fase van verandering waar iemand in zit. De cirkel van verandering van Prochaska en DiClemente laat zien dat een veranderingsproces verschillende fasen heeft. Vanuit Beaufin proberen we aan te sluiten bij de fase waarin iemand zit. Het kan zijn dat iemand in de voorbeschouwingsfase zit op het moment van het gesprek met de werker. Dan is het dus niet haalbaar om SMART-doelen te formuleren. Onderzoek in welke fase iemand zit en stimuleer de klant naar de volgende fase.

Soms is er geen tijd om te wachten. In sommige gevallen moet er ingegrepen of snel gehandeld worden. Ook dan is het belangrijk om te blijven peilen wat de motivatie van de klant is en welke rol hij zelf kan spelen in de te nemen stappen.