Meekijken op bankrekening van jouw cliënt

De AVG wetgeving en de wet- en regelgeving rond beschermingsbewind is klip en klaar. De bewindvoerder dient louter en alleen financiële informatie te delen met de cliënt zelf èn met de kantonrechter. Heeft de cliënt door geestelijke of lichamelijke beperkingen onvoldoende inzicht om bijvoorbeeld de jaarlijkse financiële overzichten te beoordelen, dan geldt dat uitsluitend de kantonrechter deze rapportages zal ontvangen en controle zal uitoefenen.

Begrijpelijkerwijs houden naaste familieleden graag ook zelf vinger aan de pols. De beperkte mogelijkheden hiertoe kunnen leiden frustratie en wantrouwen. Financiële gegevens, rekeninginformatie, saldi, budgetplannen etc. mogen op basis van de bovenstaande wetgeving namelijk niet gedeeld worden met derden. Niet met naaste familie, niet met vrienden, niet met betrokken hulpverlening.

Vaak bemoeilijkt deze begrenzing de optimale hulp en ondersteuning aan de cliënt. Binnen Beaufin zijn wij van mening dat wij de cliënt het beste kunnen helpen door pragmatisch te werk te gaan in samenwerking met… i.p.v. opererend als een eiland. Wij mogen het banksaldo niet aan derden doorgeven, maar kunnen wel aangeven of er ruimte is voor een nieuwe jas.

Daarnaast biedt onze specialistische bewindvoeringssoftware de mogelijkheid om online (rechtsboven op www.beaufin.nl) mee te kijken in de boekhouding. Het geeft cliënten actuele inzage in hun dagelijkse banksaldi, transacties en budgetplan.

Deze online meekijk-optie is helaas vaak ongeschikt voor cliënten die niet gewend zijn aan het digitale tijdperk. Dat betreft veel van onze cliënten dus… Wanneer de cliënt hiervoor toestemming geeft, kan de betrokken hulpverlener echter deze online toegang ontvangen. Zo kan er gezamenlijk mee gekeken worden in het financiële reilen en zeilen.

Wij zijn van mening dat er zo meer transparantie richting cliënt bereikt wordt en er veel onrust voorkomen kan worden. Essentieel hierin is dat de cliënt de bewindvoerder toestemming geeft om de meekijk-mogelijkheid te delen met de hulpverlener.

Papieren bankafschriften van de beheerrekening worden standaard naar de cliënt thuis gestuurd, rechtstreeks vanuit de desbetreffende bank. Zo kan er toezicht gehouden worden via de papieren afschriften. Ook hierbij geldt dat de cliënt vrij is om deze bankafschriften te delen met wie hij/zij dat wil. De keuze is aan de cliënt.

Bewindvoerders zijn wettelijk verplicht om cliënten inzage te geven in hun financiën. Slechts bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer er geen financieel inzicht meer is en cliënten niet langer wilsbekwaam zijn.


Meekijken op bankrekening van jouw cliënt