‘Een andere kijk op armoede’ in Gemeente Velsen


‘Een andere kijk op armoede’ is de naam van de armoedevisie die Gemeente Velsen heeft ontwikkeld op gebied van armoede- en schuldenbeleid. Beaufin was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe convenant Samen op Maat als onderdeel van de armoedevisie en het beleid.

Middels het convenant maakten gemeente Velsen, bewindvoerders en ketenpartners samenwerkingsafspraken omtrent voorkoming van huisuitzettingen, vergroting van zelfredzaamheid, stroomlijnen van nieuwe bewindsaanvragen en de doorstroming bij lopende bewinden. Schuldhulpverlening van de gemeente Velsen heeft in de aanpak een cruciale rol, zij vormen de ‘financiële poort’. Samen met cliënten wordt gekeken naar een passend ondersteuningsaanbod.

Beaufin was één van de genodigden om mee te denken in de vorming en de totstandkoming van het convenant. Op 17 februari jl. volgde dan ook een feestelijke, digitale ondertekening door wethouder Marianne Steijn en Beaufin directeur Joris Korse.

Samengevat:

De pijlers voor de visie:

  • Armoede is meer dan een financieel probleem
  • Het accent ligt op preventie en vroegsignalering
  • De menselijke maat in dienstverlening
  • Integrale werkwijze voor beleid en uitvoering
  • Perspectief bieden

De pijlers zijn uitgewerkt in vijf hoofddoelen:

Doel 1: Effectiever schuldhulp verlenen

Doel 2: Meer inwoners vroegtijdig in beeld, minder Velsenaren raken in schulden

Doel 3: De inwoners van Velsen financieel weerbaar door ondersteuning op maat

Doel 4: Alle kinderen gelijke kansen

Doel 5: Versterken samenwerking voor effectieve armoedebestrijding

Voor meer uitgebreide informatie omtrent de armoedevisie verwijzen wij u graag naar de Gemeente Velsen.

‘Een andere kijk op armoede’ in Gemeente Velsen