Educatie: bij ons en bij jou?

Ieder jaar volgen de medewerkers van Beaufin trainingsdagen om voorop te kunnen lopen in actuele en vakinhoudelijke onderwerpen. De keuzes voor onderwerpen zijn vrijwel altijd te herleiden naar onze voornaamste cliënt groepen: LVB, psychiatrie en kwetsbare ouderen.

Dit najaar staan er weer een aantal in house trainingen op de agenda voor de bewindvoerders en assistent-bewindvoerders.

-PGB-WMO-WLZ-ZW

-Belevingswereld van mensen met borderline

-Omgaan met weerstand

-Mindfulness op het werk

Financiële vraagstukken bij ketenpartners?

Regelmatig hebben onze ketenpartners vragen over complexe casussen of ontwikkelingen in bewindvoerdersland. Kleine moeite voor ons om aan te sluiten bij een teamoverleg of om met elkaar te sparren. Wij komen graag met je in contact als er bij jouw organisatie behoefte is aan een kennisupdate of advies.

Educatie: bij ons en bij jou?