De Rechtbank in Coronatijd: spoedverzoeken, afdoen op stukken en telefonisch horen

Geregeld komt het voor dat hulpverleners een crisissituatie ervaren bij hun cliënt en ons vragen om een spoedaanvraag. Dat kan!

Beaufin heeft korte lijnen met de rechtbank. Bij een crisissituatie bellen wij met de griffie en vragen wij om een spoedbehandeling van de aanvraag. Het Verzoek tot Onderbewindstelling wordt dan met voorrang behandeld. In onze ervaring kunnen beschikkingen al binnen 1-2 weken worden afgegeven, al is dit alleen mogelijk als er niet te veel spoedverzoeken binnen komen. Er wordt kritisch gekeken wat een echte spoedzaak betreft en wat niet.

In de vorige nieuwsbrief was er kort aandacht voor de bewindvoering en de rol van de rechtbank in Coronatijd. Hier is vanuit de Rechtspraak meer gedetailleerde informatie over ontvangen.

De verzoekschriften kunnen nog altijd ingestuurd worden, deze worden ook nog steeds door het Bewindsbureau afgehandeld. En wel op de volgende manier:

Indien mogelijk doen zij verzoeken af op de stukken. Aan ons dan ook de vraag om verzoekschriften zo compleet mogelijk in te dienen. Indien het een instellingsverzoek betreft en de grond geestelijke en/of lichamelijke toestand is, dan dienen wij goed te omschrijven waar de toestand uit bestaat. Liefst dienen wij het verzoek te onderbouwen met medische stukken.

Als het niet mogelijk is een verzoek af te doen op de stukken, dan zal de rechter telefonisch gaan horen. Daar zijn zij inmiddels mee begonnen en daar gaan wij in ieder geval de komende weken mee door. De behandelend rechter en de griffier bellen in die gevallen, nadat er een datum is gepland, eerst de bewindvoerder en zullen dan vragen om het recente telefoonnummer van betrokkene. Daarna zal betrokkene aan het gesprek worden toegevoegd. Aan u het verzoek om dan ook het telefoonnummer van betrokkene bij de hand te hebben. In Amsterdam zijn inmiddels de eerste ervaringen met een zitting via beeldbellen.

Ook in opheffings-, ontslag- en andere verzoeken zal zoveel mogelijk telefonisch worden gehoord door de kantonrechter.

Vanaf maandag 11 mei wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal te behandelden. Gerechtsgebouwen zijn de afgelopen weken aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Primair gaat het om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Het uitgangspunt blijft dat andere rechtszaken zoveel mogelijk met een videoverbinding of telefonisch worden behandeld of schriftelijk worden afgedaan. Als voorliggende opties niet tot de mogelijkheden behoren, dan kan er bij hoge uitzondering in spoedgevallen een fysieke zitting gehouden worden in een zittingszaal die corona proof is gemaakt. Waar normaliter 10 minuten voor een zitting staat, is dit nu 30 minuten.

Omdat er veel minder zaken per dag kunnen worden behandeld, duurt het langer voordat een verzoek behandeld wordt. Verder zal het (veel) langer duren dan wij gewend zijn voordat wij een beschikking ontvangen, omdat de griffie minimaal bezet is. Ten opzichte van het normale aantal beslissingen is de afgelopen weken 75 procent gehaald

De Rechtbank in Coronatijd: spoedverzoeken, afdoen op stukken en telefonisch horen