De aanvraag, beëindiging, overstap van bewind

In dit nieuwsbrief item besteden wij aandacht aan de aanvraagprocedure van het bewind, wanneer een bewind wordt beëindigd en hoe een overstap naar een andere bewindvoerder kan worden gerealiseerd.

Wie mag bewindvoering aanvragen?

De persoon die het verzoek betreft, familie tot derdegraads, de zorgverlener bij wie de cliënt in zorg is (bijv. huisarts, psychiater, casemanager dementie, maatschappelijk werk) en als er géén van de mogelijkheden benut kan worden: de Officier van Justitie

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

Meestal 6 tot 8 weken bij een normale aanvraag. Soms volgt er een zitting, maar het verzoek kan ook al worden behandeld op basis van de bijgesloten documenten. Wanneer het verzoek door de Officier van Justitie wordt ingediend, dan gaan wij uit van een verdubbeling van de behandelingstijd. Bij een crisissituatie bellen wij met de griffie en vragen wij om een spoedbehandeling van de aanvraag. Het Verzoek tot Onderbewindstelling wordt dan met voorrang behandeld. In onze ervaring kunnen beschikkingen al binnen 1-2 weken worden afgegeven, al is dit alleen mogelijk als er niet teveel spoedverzoeken binnen komen. Er wordt kritisch gekeken wat een echte spoedzaak betreft en wat niet.

Wanneer kies je voor een professioneel bewindvoerder en wanneer voor een familiebewind?

De rechtbank heeft in de meeste gevallen een voorkeur voor familiebewind. Echter, wanneer er sprake is van een verstoorde familierelatie, kan een onafhankelijk bewindvoerder de voorkeur hebben. Dit geldt uiteraard ook wanneer er géén familie meer is of er geen familielid bereid is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Voor een familiaire bewindvoerder gelden dezelfde regels als voor een professionele bewindvoerder. Er dient ook hier jaarlijks verantwoording te worden afgelegd aan de rechtbank.

Wanneer stopt het bewind?

Bij overlijden van de cliënt

Bij beëindiging via Kantonrechter. Dit kan na het indienen van een schriftelijk opheffingsverzoek bij de kantonrechter. Als de grondslag van het bewind niet meer aanwezig is, is dit een reden om het bewind te beëindigen. Bijvoorbeeld: als de cliënt wegens problematische schulden onder bewind kwam en er na een succesvolle schuldsanering géén schulden meer aanwezig zijn. Ook kan het bewind worden opgeheven wanneer de cliënt geen enkele medewerking verleend, tegenwerkt of zich ernstig misdraagt. In dit laatste geval kan er ook gekozen worden om een andere bewindvoerder aan te stellen.

Overstappen: wat als het bewind niet goed verloopt?

Er kunnen redenen zijn waarom de cliënt niet langer door wil met zijn of haar bewindvoerder. En andersom natuurlijk! Als er sprake is van een beschadigde relatie, kan dit voor de kantonrechter reden zijn om een andere bewindvoerder aan te stellen. Een overstap gaat altijd via de kantonrechter.

In de situaties dat Beaufin gevraagd werd als opvolgend bewindvoerder, was er meestal sprake van een slechte communicatie door de oude bewindvoerder, een geringe bereikbaarheid (onder het wettelijk minimum van 4 x 2 uur per week) of werden er verplichte bewindvoerderstaken neergelegd bij de hulpverlening (bijvoorbeeld kwijtscheldingsaanvraag).

Doorgaans adviseren wij bij het signaleren van problemen om deze direct aanhangig te maken bij de huidige bewindvoerder en hem of haar hier persoonlijk op aan te spreken. Mocht dit niet juiste effect hebben of als de relatie is onherstelbaar beschadigd blijkt, dan kan er een schriftelijk overstapverzoek aan de rechtbank gedaan worden. Voor een vlotte behandeling is het wenselijk dat er ook een bereidverklaring van de opvolgend bewindvoerder wordt bijgesloten. De opvolgend bewindvoerder zal normaliter contact opnemen met de oude bewindvoerder om ook diens kant van het verhaal te vernemen. Dit laatste is onderdeel van de gedragsregels vanuit de brancheorganisatie.

De aanvraag, beëindiging, overstap van bewind