Curatele vs Bewind + Mentorschap, een gelijkspel

Een gelijkspel, waarom dan wel? De praktische invulling van de maatregelen zijn gelijkwaardig te noemen. De bescherming die mentorschap en bewindvoering samen te bieden heeft, komt bijna overeen met de bescherming die een curatele biedt. Zijn er dan geen verschillen? Onderstaande overzicht geeft inzicht.

Op niet-vermogensrechtelijk terrein (lees: het mentorschap) is er eigenlijk géén enkel verschil tussen een curatele en een mentorschap. Zo valt ook te lezen in Vilans – Mentorschap in Perspectief.

Per individuele beschermingsmaatregel zijn er uiteraard wel essentiële verschillen.

  • De curatele beschermt zowel de vermogensrechtelijke als de niet-vermogensrechtelijke belangen van de meerderjarige. Het is het beste te vergelijken met de positie van een minderjarig kind.
  • Het beschermingsbewind heeft alleen betrekking op de vermogensrechtelijke belangen van een meerderjarige en biedt een bescherming die minder ingrijpend is dan de curatele.
  • Het mentorschap ziet alleen toe op niet-vermogensrechtelijke belangen. Oftewel rechtshandelingen in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap komt steeds vaker voor. Er is altijd de voorkeur voor de minst ingrijpende maatregel of eventueel een combinatie van maatregelen waarbij er géén andere combinaties mogelijk zijn dan bewind en mentorschap samen.

123

Curatele vs Bewind + Mentorschap, een gelijkspel