Communicatie met laaggeletterden

Nederland kent ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar of ouder. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met een computer. Laaggeletterdheid kan langdurige armoede en geldproblemen versterken. Wij hebben onze communicatie hierop aangepast. Aan de hand van de plaatjes (iconen) wordt uitleg geven over geldzaken.

Omdat laaggeletterden vaardigheden missen om hun budget te beheren, komen ze vaker dan anderen in de schuldhulpverlening terecht. 50,3% van cliënten met financiële problemen valt in de risicogroep voor laaggeletterdheid. Het begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken van informatie op het internet en het betalen van rekeningen is voor hen een uitdaging.

Laaggeletterden hebben meer tijd en begeleiding nodig. Om de cliënt goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk de communicatie aan te passen en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening.

Ook binnen Beaufin zijn wij ons hier terdege van bewust en hebben wij onze communicatie hierop aangepast. Dit kun je zien op ons insteekvel voor bewindvoering.

Schouders Eronder ontwikkelde samen met Stichting Lezen en Schrijven, Pharos en Flatland een toolkit die ondersteunt in gesprekken met laaggeletterden met schulden.

In de toolkit vind je (achtergrond) informatie, praktische tips en hoe je in gesprek met laaggeletterden gebruik kunt maken van de kaarten. De kaarten, die onderdeel zijn van de toolkit, helpen om eenvoudige uitleg te geven over schuldhulpverlening en om goede afspraken te maken met de cliënt. De kaarten en de iconen zijn allemaal gratis te downloaden.

Onderdelen van de toolkit

Bewustwording: weten, begrijpen en erkennen dat er sprake kan zijn van laaggeletterdheid;

Signaleren: signaleren, communicatie aanpassen en eventueel bespreekbaar maken van laaggeletterdheid met de cliënt;

Gesprekstips: tips om uitleg te geven aan laaggeletterden en in verbinding te blijven;

Handelen: schuldhulpverleningenproces en budgetplan uitleggen en afspraken maken met de cliënt;

Proceskaart: een overzicht van de verschillende fasen van het schuldhulpverleningsproces. Je kunt hier ook aangeven hoe lang een fase ongeveer duurt.

Met de toolkit wordt aan de hand van plaatjes (iconen) uitleg gegeven over geldzaken en schuldhulpverlening. De kaarten in de toolkit zijn in samenwerking met een aantal (ex-) laaggeletterden en schuldhulpverleners gemaakt en getest. Uit onderzoek blijkt dat mensen plaatjes met tekst en uitleg beter kunnen onthouden dan tekst alleen.

Handig!

Alle iconen uit de toolkit zijn los te downloaden en te gebruiken in je eigen uitvoeringspraktijk of je kunt ze toevoegen op de materialen van je eigen organisatie. Je kunt bijvoorbeeld formulieren en overeenkomsten die je in gesprekken met de klant gebruikt voorzien van deze iconen.

De geheugensteunkaarten met uitleg over laaggeletterdheid, gesprekstips etc. zijn bedoeld als geheugensteun voor jou als hulpverlener. Deze kaarten deel je niet met de cliënt. Handig om mee te geven aan cliënten

De schrijfkaarten, uitlegkaarten, afsprakenkaarten en het procesoverzicht kun je downloaden en printen, en aan de cliënt meegeven.

Bron: Schouders Eronder (https://www.schouderseronder.nl/toolkit-blijf-verbinding-met-laaggeletterden)

Communicatie met laaggeletterden